Rada školy

Upozornenie!

Blíži sa koniec 4-ročného volebného obdobia všetkých členov Rady školy CMŠ G.B.Mollovej (1.12.2020). Z dôvodu momentálnej pandemickj situácie Covid 19 a rešpektovaniu protiepidemiologických opatrení, nám zriaďovateľ listom oznámil, že voľby členov do Rady školy prebehnú, až po celkovom uvoľnení hygienických a protiepidemiologických opatrení, v záujme zachovania bezpečnosti a zdravia.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejn záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Zloženie Rady školy:

Predseda Rady školy:

Iveta Baroková, volená za pedagogických zamestnancov

Členovia:

Mgr.Art.Michaela Sočuvková ArtD, delegovaná za zriaďovateľa

vdp. Mgr. Miroslav Bederka, delegovaný za zriaďovateľa

Mgr. Michal Baránek, delegovaný za zriaďovateľa

Ing. Róbert Stilhammer, volený za rodičov

Mgr. Art. Stanislav Staško, volený za rodičov

Svetlana Potroková, volená za nepedagogických zamestnancov

Štatút Rady školy:

RADA ŚKOLY PRI CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŚKOLE GIANNY BERETTOVEJ MOLLOVEJ, BOLA V ZMYSLE ZÁKONA 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve k  06.07.2021, začala plniť svoju úlohu na ustanovujúcom zasadnutí  Rady školy pri CMŠ G.B.mollovej na 4-ročné obdobie. 

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon statut_rady_skoly_g.b.m.2013.pdf115.7 KB