Škôlkari pomáhajú

Deťom už od útleho veku chceme ukázať, že je potrebné nielen brať, ale aj dávať. Deti sa spolu s rodičmi zapájajú do dobrovoľných projektov pre rôzne znevýhodné skupiny ľudí. Už v škôlkarskom veku sa tak učia podať pomocnú ruku tam, kde je potrebná.

Viac o jednotlivých projektoch sa dočítate kliknutím na ich ikonu. 

 

 

  Zbierka Biela pastelka

 

 

 

 

 

Stolček, prestri sa - Stála zbierka trvanlivých potravín