Tipy pre rodičov

Veľa informácií týkajúcich sa výchovy detí si dokážete nájsť na internete. Veľa informácií si vymieňate medzi sebou.

V tejto rubrike by sme Vám radi poskytovali aj náš pohľad na výchovu, či prácu s deťmi alebo informácie, ktoré sa nám, pedagógom zdajú podstatné a doležité.  

 

Milí rodičia a priatelia, podporte naše Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova aj pri nakupovaní v internetových obchodoch. Cena nákupu zostáva rovnaká a aj napriek tomu svojím nákupom prispejete nášmu združeniu sumou vo výške niekoľkých %.

 

Môžete nám darovať 2% z vašej dane

2 percenta

Aktuálne 2% z vašej dane, opäť sa blíži čas Vášho rozhodnutia, preto Vás chceme osloviť a úprimne požiadať o Vašu pomoc, poukázaním sumy vo výške 2% - 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.Z. o  dani z príjmov za rok 2018 v znení neskorších predpisov nášmu občianskemu združeniu:


Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova
Bilíkova 1
841 01 Bratislava
IČO: 31818439

Upozornenie: v tomto roku spolupracujeme pri výbere 2% s cirkevnou MŠ v Lamači. Tlačivo je k dispozícii v šatniach našej MŠ alebo tu. Viac informácii získate u Združenia rodičov MŠ Bilíkova. Veľmi si vážime Vaše rozhodnutie. Ďakujeme!

Ďalšie informácie nájdete v záložke Platby a vecné plnenia alebo na na www.rozhodni.sk

 

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V apríli 2019 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31.8.2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Viac informácií nájdete v záložke Predškoláci.

 

 

peciatka

 

Oznam pre rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 roky po 1. februári 2014

Podľa zákona, učinného od 1.2.2014, potvrdenie o navšteve materskej školy pre deti od 3-6 rokov majú povinne zdokladovať rodičia, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku od 1.2.2014 a neskôr. V prípade nedoručenia potvrdenia im bude prídavok na dieťa zastavený do doby doručenia uvedeného potvrdenia.

Mgr. Tatiana Tancošová
Koordinátor SSD
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Vazovova 7/A
Pracovisko Bratislava IV

 

 

Výchova k čnostiam - čítajte viac.

 

 

 

 

Deti potrebujú mikróby, nie antibiotiká. Trénujete imunitu svojich potomkov?

Aby boli deti zdravé a netrpeli obezitou, rozvážame ich po rôznorodých voľnočasových aktivitách a tréningoch: futbal, karate, volejbal, tenis... To, čo však deti musia trénovať, aby boli skutočne zdravé, je ich imunita. Áno, je skutočne možné cielene trénovať detskú imunitu. Čítajte viac...