Čo nás najbližšie čaká

SEPTEMBER 2019/2020

4.09. 2019 o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ na plenárne stretnutie rodičov, bude sa konať v triede Motýlikov. Účasť rodičov je potrebná - prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu stretnutia.

 

 

 

12.09. 2019 dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýlikov (deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

 

 

Slávnostná svätá omša v MŠ s požehnaním k začiatku školského roka (doobeda, pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok), za účasti pána farára, kaplána. Termín doplníme.

 

 

 


POZOR ZMENA TERMÍNU !!!  na 20.09.2019/ piatok/, 

 v rámci projektu Olománia, deti z tried Motýlikov a Veveričiek navštívia ZOO Bratislava, doprava objednaným autobusom. Odjazd z MŠ o 8.30h. Vstupné: každé dieťa prinesie 1 jablko, alebo 1 mrkvu. (Autobus hradený z príspevku rodičov, ZR.)

 

23.09. 2019 9.00h, pre všetky triedy v MŠ, divadlo Dúha predstaví deťom bábkový príbeh „Myšky sa hrajú“. Deti sa  dozvedia o dôležitosti plnenia si svojich povinností, interaktívnym komediálnym vstupom samotných detí. (Hradené z príspevku rodičov, ZR.)

 

 

 

26.09. od 15.15h do 17.00h pozývame Vás a deti na Deň zdravia so Zdravkom. Stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní piatich pečiatok odmena pre deti. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok. Vopred ďakujeme za ochutnávky aj od Vás na spoločný stôl.

 

 

 

Aktuálne zber plastových fliaš v priebehu septembra, stlačené odovzdať do kúpeľne (sprchový kút v príslušnej triede).

Sme zapojení ako škola do Olománie a podľa usmernenia pre Vás budeme spoločne triediť a zberať plasty a papier v priebehu šk. roka. Prosíme Vás o zapojenie sa. Vopred ďakujeme!
Odvoz bude posledný septembrový týždeň.