Kronika akcií 2016/2017

JÚN, JÚL

 

1.6. dopoludnia, oslávime Deň detí športovými  a súťažnými hrami na školskom dvore. Pohyb, spev, tanec a hry. Súťaže pripravia pani učiteľky. Deti obdarujeme malým prekvapením.
 
 
 
2.6. dopoludnia, divadelné predstavenie spojené s diskotékou pre deti „Šašo Pepele a diskotéka“, divadlo Žihadlo a Vlado Zetek.
Hradené z príspevkov ZR.
 
6.6. utorok dopoludnia pôjdu deti z triedy Kuriatka a Lienky s pani učiteľkami objednaným autobusom na výlet na pútnické miesto Marianka
KEDY? Odchod autobusu spred MŠ je o 8.45 hod.
ČO SI VZIAŤ SO SEBOU? Do ruksačika plastovú fľašu s vodou, nečokoládovú sušienku, nakrájané ovocie a dobrú náladu :-) 
Hradené z príspevkov ZR.
 
8.6. štvrtok dopoludnia výlet detí z triedy Veveričky a Motýliky na pútnické miesto Marianka.
KEDY? Odchod autobusu spred MŠ je o 8.45 hod
ČO SI VZIAŤ SO SEBOU? Do ruksačika plastovú fľašu s vodou, nečokoládovú sušienku, nakrájané ovocie a úsmev :-) 
Výlety sú hradené z príspevkov Združenia rodičov.
Hradené z príspevkov ZR.
 
9.6. piatok dopoludnia začína v Plaveckej akadémii - Devínska Nová Ves plavecká predpríprava.
Desaťhodinový kurz (vždy v pondelok, stredu a piatok) je určený pre prihlásené deti z triedy Motýlikov.
Hradené individuálne rodičmi ako nadštandardná aktivita.
 
22.6. o 15.30h – štvrtok, pozývame rodičov na „Rozlúčková slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy“ v triede   Motýlikov. V programe vystúpia Vaše deti.
 
 
 
 
 
 
 
27.6. utorok, slávnostné ukončenie šk. roka, poďakovanie svätou omšou, za všetky dni ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kňazom a kaplánom farnosti Dúbravka.  Pre deti a zamestnancov v materskej škole.
 
 
 
 
5.6. ukončený zber plastových fliaš, PET obalov.
 
Zberáme LEN papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.    
                                     Ďakujeme!
 
Dňa 8.6.2017 končí prihlasovanie detí na prázdninové obdobie, určené od 3.7. do 21.7.2017.
 
Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 20.06.2017.
 
 
Všetkým deťom želáme krásne prázdniny, plné zážitkov, radosti a šťastia!!!
 

 

 

 

 

MÁJ

 

4.5. (štvrtok o 17.00 h.), účasť detí z triedy Motýlikov na miestnej oslave pri príležitosti Dňa matiek v Dome kultúry Dúbravka, pod záštitou pána starostu MČ Dúbravka.

 

 

Pozývame všetky mamičky, babičky na slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. V programe vystupujú deti vo svojich triedach:

10. 05. o 15,30 h. Veveričky                

11. 05. o 15,30 h. Motýliky

16. 05. o 15,30 h. Lienky                      

17. 05. o 15,30 h. Kuriatka

 

24. 05. o 10,15 h. deti z triedy Motýlikov sa zúčastnia výchovného koncertu v ZUŠ Batkova. 

 

 

 

30. 05. v dopoludnia v MŠ, pesničkár Miro Jilo prichádza s novým neopakovateľným programom „PESNIČKOHRY PRE DETI“. 50 min. pásmo deviatich hudobno-tanečno-divadelno-športovo-tramtarivých aktivít sa zameriava na rozvoj celej osobnosti. Okrem hlavy a päty má program aj poriadnu dušu. Dôraz sa kladie nielen na emocionalizáciu, rozvoj tvorivosti a sociálnych zručností dieťaťa, ale aj na budovanie spoločenstva triedy /MŠ.

Hradené sponzorom pre všetky deti.

 

 

31. 05.  dopoludnia v MŠ , žonglér Alex, zábavné dopoludnie plné žonglovania, skúseností a zážitkov, ale aj o tom, ako zvládať viac vecí naraz. Hradené z prostriedkov ZR.

 

 

 

APRÍL

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!!

1.4. sobota, pozývame Vás na krížovú cestu v Marianke. Stretneme sa o 9.30h pri parkovisku v údolí. Sprevádzať nás bude brat Faustín. 

 

 

 

4.4. o 16.00h, utorok, v triede Motýlikov sa uskutoční stretnutie rodičov predškolákov. Témou je školská pripravenosť, zápisy do ZŠ a výber ZŠ.  Ako hostia prijali pozvanie pani psychologička Mgr. Žáková, pani učiteľky dúbravských ZŠ.

 

 

6.4. o 9.30h štvrtok, v MŠ, herci bratislavského bábkového divadla zahrajú predstavenie pre deti „Safalátka a Špajlička“

Hradené z príspevku ZR.

11.4. „O neporiadnom škriatkovi a šikovných  zvieratkách“, interaktívne aktiovity, zamerané na  triedenie a separovanie odpadu, projekt zastrešuje Natur -Pack.

 

 

20.4. „Ufúľaná rozprávka“, divadlo Žihadlo príde k nám dopoludnia do MŠ. Triedenie odpadkov a vynášanie smetí nemusí byť len nudná, ušpinená činnosť, dokazuje toto predstavenie. Deti sa aktívnou hrou pozrú na nevoňavú tému z druhej, čarovnej strany.

Hradené z príspevku ZR.

21.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.

 

25.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ 8.30h do 10.00h a popoludní 14.45 do 16.00h.

27.4. Zápis do materskej školy, v čase od 8.00h do 16.00h v riaditeľni MŠ.

 

27.4. Fotografovanie všetkých detí, a predškolákov na koncoročné tablo. Postupne od 8.00h, dopoludnia.

 

 

 

28.4. o 18.00h v kostole Ducha svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia.

 

 

 

 

MAREC

 

6.3.- 24.3.2017 Zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu.

 

 

7.3.2017 dopoludnia - Návšteva predškolákov v Základnej škole na Nejedlého ul., trieda Motýle

 

osmijanko

 

8.3.2017 v MŠ, dopoludnia - “Osmijankove rozprávky“ - herci bratislavského Bábkového divadla predstavia deťom bábkovú rozprávku. Hradené z príspevku Združenia rodičov.

 

 

10.3.2017 dopoludnia - Interaktívny program v SNG „Staré umenie“ pre deti z triedy Motýle. Hradené z príspevku Združenia rodičov.

 

 

navsteva kniznice marec mesiac knihy

 

17.3.2017 dopoludnia - Návšteva miestnej knižnice v Dúbravke - deti z triedy Veveričky

 

 

kvapka vody

 

23.3.2017 - Deň vody - aktivity pre deti zamerané na ochranu vody

 

zena s furikom

 
 
 

25.3.2017 (sobota) od 9.00 hod. - „Jarná brigáda“

 

 

citanie knih

 

 

Od 20.3. do 28.3.2017 v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola v prednese poézie „Povieme si básničku“. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke.

 

 

 

24.3.2017 dopoludnia - Návšteva miestnej knižnice v Dúbravke - deti z triedy Motýle

 

umiestnenie v sutazi

 

 

29.3.2017 dopoludnia v MŠ, celoškolské kolo v prednese poézie „Povieme si básničku“. V porote budú zastúpení oslovení rodičia. Ceny do súťaže hradené zo Združenia rodičov.

 

 

 

JANUÁR

Stastny novy rok 2017

 

 

Šťastný nový rok 2017!

 

 

 

Laktibrada

16.1.2017 dopoludnia v Dome kultúry Dúbravka, deti z tried Motýle a Veveričky - interaktívne čítanie pre deti z materských škôl. Čítanie rozprávkového  príbehu Laktibrada s využitím otázok pre deti, ako stimulanta fantázie, vnímania a rozvoja rečových schopností dieťaťa. Zábavno-edukačné predpoludnie pripravila divadelná formácia UŽ.
Zároveň ich čaká návšteva výstavy v DK Dúbravka Dúbravček a Dúbravočka, do ktorej sa zapojili deti z triedy Motýle.

 

 

traja krali

 

18.1.2017 dopoludnia - Trojkráľová posviacka tried a priestorov v našej materskej škole za účasti pána kaplána Peťa Pajerského.

 

 

O deduskovi Mrazikovi

19.1.2017 dopoludnia v MŠ - bábkové predstavenie „O deduškovi Mrázikovi“ - Umelecká agentúra ELMA. Hradené z prostriedkov ZR.

 

 

 

predskolaci

23.1. a 27.1.2017 o 9.00 hod. v MŠ bude prebiehať depistáž predškolákov, za ktorých rodičia odovzdali vyplnené dotazníky pred vstupom do základnej školy. Deti budú v dvoch skupinách. Zoznamy a rozdelenie detí nájdete v šatni Motýle. Konzultácia s pani psychologičkou bude v deň depistáže dieťaťa od 15.00 do 16.45 hod v MŠ. Za vyšetrenie sa neplatí.

ludovienka

 
 

26.12017 v triede Veveričky polročné vystúpenie detí, pre rodičov z krúžku Ľudovienka,
Lienky 15.00 - 15.30 hod., Veveričky 15.40 - 16.10 hod.

 

 

karneval

 

 

 

 

31.1.2017 - Fašiangový karneval v MŠ. Deti od rána prichádzajú do tried oblečené v maskách. Ďakujeme rodičom za malé občerstvenie pre deti.

 

 

 

 

 

DECEMBER

stretnutie

1.12.2016 o 16.00 hod. v MŠ - ustanovujúce zasadnutie členov Rady školy pre CMŠ G. B.Mollovej  

 

 

Svaty Mikulas

 

 

6.12.2016 v CMŠ - Príchod sv. MIKULÁŠA do MŠ s divadelným predstavením divadla Dunajka "Vianoční koledníci". Kultúrny program aj darčeky od Mikuláša pre všetky triedy sú hradené z príspevkov Združenia rodičov.

 

 

 

 

vlacik presporacik

6.12.2016 o 16.00 hod. - deti triedy Motýle sa prevezú vláčikom Prešporáčikom po trase od historického Národného divadla, ktorú narozprával Ľubomír Feldek. Rodičia si preberú deti o 17.00 hod. na Bratislavskom hrade. Zúčastnia sa len deti, ktorých rodič podpíše informovaný súhlas. Hradené sponzorom.

 

 

vianocny stromcek chlapec

 

Vianočné besiedky v triedach

pondelok 12.12.2016 o 15.15 hod. - pre rodičov detí z triedy Veveričky
utorok 13.12.2016 o 15.15 hod. - pre rodičov detí z triedy Kuriatka
streda 14.12.2016 o 15.15 hod. - pre rodičov detí z triedy Lienky
pondelok 19.12:2016 o 15.15 hod. - pre rodičov detí z triedy Motýle
Vianočné vystúpenie detí za účasti rodičov.
Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.
Ak máte chuť, môžte prispieť občerstvením, veľká vďaka.

 

 

narodenie jezisa

13.12 - 21.12.2016 „Predvianočný deviatnik“ - o 16:00 hod. v triede Lienok, v dňoch dielničiek o 16.15 hod. - prijatie sv. rodiny, stíšenie sa v modlitbe a koledách, príprava na príchod Spasiteľa, Ježiša Krista v spoločenstve nás všetkých v materskej školy.  Pozývame všetkých rodičov a priateľov. Na vysvetlenie: Nie je povinné každodenné stretnutie, ale uvítame, ak si nájdete niekoľko, možno jedno popoludnie pre spoločné stretnutie počas deviatich dní. Zvlášť sa tešíme na tých, s ktorými sa budeme stretávať denne. 

 

 

 

vianocne prazdniny

 

 

V čase vianočných prázdnin od 23. decembra 2016 (piatok) do 8. januára 2017 (nedeľa) bude prevádzka materskej školy prerušená.
Nástup do MŠ bude v pondelok 9. januára 2017.

 

 

 

 

NOVEMBER

posledny dinosaurus

9.11.2016 v MŠ o 10.30 hod. -  Interaktívne, divadelné  predstavenie "Posledný dinosaurus", Divadlo „Na hojdačke“. Je to náš autorský činoherno-bábkový projekt, ktorý nadväzuje na naše súčasné autorské projekty Strašiak Tomáš a Na Zemi dobre mi. Súčasnou tvorbou nastoľujeme aktuálne problémy. Hlavnou témou rozprávky je rodina, hľadanie identity vo svete, poznávanie kontinentov, pomoc cudzím a to všetko poprepletané humorným situáciami, interakciou a veselými pesničkami.
Hradené z príspevku rodičov ZR.

 

sarkany

2.- 28.11.2016 Výstava šarkanov „Šarkaniáda“, prinesené šarkany skrášlia interiér vstupnej haly. Všetkých Vás pozývame príďte si pozrieť výtvory našich šikovných detí.

 

do_kniznice

 

 

18.11.2016  dopoludnia - Návšteva detí z triedy Motýle v knižnici ZŠ Nejedlého 

 

 

martinka_v_risi_rozpravok

24.11.2016 o 10.30 hod. v MŠ - „Martinka v ríši rozprávok“, očarujúci príbeh o neposlušnom dievčatku Martinke, ktorú pohltí svet televíznych animovaných rozprávok a zabúda, že existuje krajší svet v ktorom je láska k rodičom.

Martinke sa splní želanie a dostane sa do rozprávkovej krajiny    Petra Pana, zažije s ním a jeho kamarátmi Bumom a Klamkom veselé dobrodružstvá pri hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle. Účinkuje Bábkové divadlo Dúha. Hradené z príspevku rodičov ZR.

 

 

olomania

 

olomania21.- 30.11.2016  V projekte OLO - Olománia zberáme plastové fľaše, tetrapakové obaly z mlieka, džúsov./ priniesť stlačené do umyvární  pri triedach/.   Odvoz zabezpečí OLO 2.12.2016.

 

 

 

zber_listia26.11.2016 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod, - Jesenná brigáda v CMŠ - Združenie rodičov  MŠ Bilikova, spoločne s CMŠ, organizuje brigádu na školskom dvore .
Hrabanie lístia a vyčistenie areálu MŠ, pripevnenie dosiek obruby pieskoviska, zviazanie tují. Vopred ďakujeme za Váš čas a tešíme sa na spoločnú pomoc pre naše deti.
Vhodné priniesť hrable, rukavice, špagát, vrecia, .   :-)
V prípade otázok nás pokojne kontaktujte.

 

OKTÓBER

jesenna uroda"Božia príroda" Máte dozreté plody tekvice, kukurice, jabĺk, hrušiek, orechov prípadne iných darov jesennej prírody? Budeme radi, ak nám nimi pomôžete spestriť halu. Plody jesene "Božiu prírodu" príde posvätiť v jesennom období pán kaplán Peťo. Ďakujeme.

 
 
 
Tabula triedne rodicovske stretnutie

Pozývame Vás na triedne rodičovské stretnutia v CMŠ, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:
11.10.2016 (utorok) o 16.30 hod. trieda Motýle
12.10.2016 (streda) o 16.30 hod. trieda Lienky
12.10.2016 (streda) o 16.30 hod. trieda Veveričky
13.10.2016 (štvrtok) o 16.30 hod. trieda Kuriatka

Prosíme rodičov, aby na stretnutie prišli bez detí.
Ďakujeme.

 

sarkany

Od 24. do 28.10.2016 - Šarkaniáda - do našej materskej školy prilietajú "ŠARKANY", ktoré deti zhotovia doma v spolupráci s rodičmi alebo súrodencami. Každý doma vyrobený šarkan bude odmenený, aj keď nepoletí :)
Tešíme sa na vaše šarkany!

 

 

SEPTEMBER

vitajte v skolkeBrána našej škôlky sa v školskom roku 2016/2017 otvára v pondelok 5.9.2016 o 6.30 hod. (prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli najneskôr do 8:00 a do 8:15 opustili priestory škôlky, potom sa škôlka uzatvára)!

Pani učiteľky pripravili pre deti vyzdobené triedy, hračky, piesne, hry a aktivity, ktorými sa budeme snažiť spríjemniť a obohatiť pobyt detí v MŠ a pomôcť tak k ľahšej adaptácii dieťaťa, ale i k prirodzenej príprave predškoláka na rolu žiaka základnej školy. Na všetky deti sa tešia pani učiteľky, tety kuchárky a upratovačky.
Deti sú zaradené do tried, najmenšie deti trieda Kuriatok a Lienok na poschodí, staršie deti trieda Veveričiek a najstaršie Motýliky sú na prízemí. O 7,30 sa otvárajú všetky triedy, dovtedy je otvorená iba zberná trieda Motýlikov.
Aktuálne zoznamy jednotlivých tried sú zverejnené na informačnej tabuli pred našou materskou školou a v šatniach príslušnej triedy.

Každé dieťa má obrázkom a  menom označenú skrinku vo svojej šatni, kde po príchode môžete uložiť oblečenie aj náhradné a obuv. Bundičky vešiame na spoločný vešiak v šatni. Hygienické potreby odovzdajte v taške s menom dieťaťa triednej pani učiteľke a v šatni zaznačte do zoznamu prinesené hygienické potreby.
Pobyt dieťaťa v Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej je spojený s viacerými povinnosťami niečo zaplatiť alebo doniesť. Na tránke Poplatky a vecné plnenia by sme Vám chceli sprehľadniť všetky povinnosti a uľahčiť Vám tým ich plnenie.
Postupne na stránke pribudnú aktuálne oznamy, čo sa bude diať v škôlke v nasledujúcich mesiacoch. Sledujte naše stránky na internete alebo nástenky v MŠ.
Tešíme sa na Vás :)
kolektív zamestnancov Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej

 

 

stretnutie rodicov

Pozývame Vás na plenárne stretnutie rodičov 8.9.2016 (štvrtok) o 17.00 hod. v triede Motýlikov (prízemie vpravo).

Program:
1. Predstavenie zamestnancov, duchovného správcu farnosti, informácie o stravovaní.
2. Školský poriadok MŠ, oboznámenie, informácie.
3. Zmeny, čo nás čaká...
4. Školský vzdelávací program "Svetielko".
5. Plán aktivít školy na školský rok 2016/2017.
6. Ponuka a zápis na krúžky, korčuľovanie, plávanie.
7. Združenie rodičov MŠ Bilíkova - informácie o členstve, príspevku, činnosti, 2%.         
8. Diskusia, rôzne.
Stretnutie sa uskutoční bez prítomnosti detí z dôvodu nerušeného priebehu. Ďakujeme.

 

14.9.2016  Dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýľov. Deti môžu priniesť kahanček, kvety.

 

 

strasiak tomas

 
23.9.2016  Divadlo na hojdačke, zabaví deti počas dopludnia v MŠ  bábkovo činoherným predstavením "Strašiak Tomáš". Príspevok za predstavenie je hradený zo ZR.

 

 

23.9- 27.9.2016  Aj tento rok podporíme projekt vyhlásený Úniou nevidiacich Slovenska, "Biela pastelka" a zapojíme sa do jeho podpory finančnou zbierkou v materskej škole, do ktorej Vás úctivo pozývame, spoločne s deťmi. Spoločnými prostriedkami pomôžeme prispieť na integráciu a vzdelávanie nevidiacich, odstraňovanie bariér. Ďakujeme!

 

 

zdravko20.9.2016 o 15.15  do 17.00 hod. – Deň Zdravia – Zdravko. Stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore o 15.15 hod., po úvodnej rozcvičke spoločne absolvujú stanovištia a deti získavajú pečiatky. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok. (možnosť donášky, zdravých koláčikov z domácností, ďakujeme)

 

 

modliace sa dieta

29.9.2016 o 10.30 hod. v triede Lienok - Detská svätá omša - pre deti a zamestnancov MŠ