Kronika akcií 2018/2019

JÚN

 

Dňa 10.6.2019 sa ukončí prihlasovanie detí na prázdninové obdobie určené
od 1.7. do 19.7.2019.

Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 30.06.2019.

4.06. od 9.30 do 16.30 vydávanie rozhodnutí o prijatí, neprijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2019/2020.

 

04.06. od 14.30 h Lienky, 15.10 Veveričky, 15.50 Motýle v triede Veveričiek, záverečná otvorená hodina pre rodičov s ukážkou  činnosti  detí, na kurze oboznamovania sa s anglickým jazykom.

 

 

 

12.06. v stredu deti z triedy Motýlikov navštívia Botanickú záhradu v Bratislave-Karlovej Vsi. Deti treba do MŠ priviesť do 8.00 hod. Prosíme, aby si deti do ruksačikov zbalili pitie v plastovej fľaši, malú nečokoládovú sladkosť alebo ovocie a pršiplášť. 

 

 

 


17.06. o 16.00 h, pondelok, v triede Lienok, informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2019. 

 

 

 

19.06. o 10.30, streda, slávnostné ukončenie šk. roka, poďakovanie svätou omšou za všetky dni ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kaplánom Peťom. Pre deti a zamestnancov v materskej škole.

 

 

 

20.06. o 10.00, štvrtok, Minitalent DK Dúbravka, do súťaže sú prihlásené aj deti z našej CMŠ.

 

20.06. o 15.30, štvrtok, pozývame rodičov na Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy v triede Motýlikov. V programe vystúpia predškoláci. Mamičky deťom môžu pripraviť dobroty. Darčeky budú  hradené z príspevku ZR.

 

 

26.06.2019 od 16.00 do 19.30h, streda, piknik v školskej záhrade ku Dňu otcov v spolupráci školy a Združenia rodičov MŠ Bilíkova. Budeme grilovať, ochutnávať dobroty, ktoré si pripravia rodiny aj Združenie rodičov. Pripravený je program, Piknikové deky, grily zabezpečia prosím rodičia. Tešíme sa na všetkých!

 

 

 

 

 

27.06. Poldenný autobusový výlet na pútnické miesto Marianka pre deti z triedy Kuriatok, Lienok, Veveričiek a Motýlikov. Odchod autobusu Motýliky a Veveričky o 8.00 h. Lienočky a Kuriatka odchod autobusu o 8.45 h. Pribaliť prosíme pitie v plastovej fľaške, sušienku nečokoládovú, ovocie nakrájané, pršiplášť - všetko zbaliť do ruksaku. Doprava hradená z príspevku ZR.

 

 

Všetkým deťom želáme požehnané, krásne prázdniny plné
zážitkov, radosti a šťastia!!!


Tešíme sa v novom školskom roku 2019/20120
2.septembra 2019 od 7.00h

 

 

 

MÁJ

Program pro príležitosti Dňa mamičiek. Srdečne pozývame všetky mamičky, v programe vystúpia Vaše deti a obdarujú Vás malým darčekom.

 

Termíny besiedok v jednotlivých triedach:
Lienočky - pondelok 13.5. o 15.15 h
Kuriatka - utorok 14.5. o 15.15 h
Motýliky a Veveričky - streda 15.5. o 15.15 h

 

 

14.5. utorok, zápis detí do materskej školy šk. rok 2019/2020 od 9.30h do 16.30h v pracovni riaditeľky školy.

 

 

 

 

16.05. štvrtok o 8.45 h návšteva Botanickej záhrady v Karlovej Vsi, pre deti z triedy Motýlikov (dieťa si prinesie ruksačík s pitím v plastovej fľaške a malé občerstvenie – ovocie, sušienky). Doprava MHD. Kvôli nepriaznivému počasiu bol výlet presunutý. Temrín bude upresnený.

 

 

 

21.5. utorok o 8.45 h „Divadlo Na Hojdačke“ zahrá deťom príbeh „Sofia s predmestia“ - univerzálny príbeh malej Sofie sa nás snaží pozastaviť a naučiť ohľaduplnosti voči ľuďom a prírode okolo nás, bez ohľadu na to, kde žijeme. Hradené z príspevkov ZR.

 

 

 

23.05. štvrtok o 9.30 h „Jazda na poníkoch“ v areáli CMŠ, česanie poníkov a výklad ako sa staráme o poníkov. Možnosť priniesť jabĺčko, mrkvu, suchý chlebík (krajec). Všetky triedy sa vystriedajú postupne. Hradené z príspevkov ZR. Kvôli nepriaznivému počasiu bol výlet presunutý. Temrín bude upresnený.

 

 

27.05. pondelok o 9.15 h sa deti z triedy Motýlikov zúčastnia na výchovnom koncerte ZUŠ  Batkova „Dopoludnie s hudobnými nástrojmi“, ktoré  predstavia žiaci ZUŠ Batkova.

 

 

 

27.05. pondelok o 15.15 h vernisáž výtvarných prác detí našej materskej školy spojená s krátkym programom na školskom dvore. Výtvarné práce budú vystavené do 31.5.2019 vo vstupnej hale CMŠ. Hradené z príspevkov ZR.

 

 

 

29.05. streda o 9.30 h kúzelník TALOSTAN, predstavenie pre deti v rámci týždňa detskej radosti + malý darček. Predstavenie sa odohrá pre všetky deti spoločne. Hradené z príspevkov ZR.

 

 

 

30.05. štvrtok o 9.00 h divadelný príbeh pre všetky triedy s názvom „Ty si iná ako ja“ - vtipná, výchovná rozprávka s pesničkami o dvoch úplne protikladných dievčatkách. Jedna je slušná bifľoška, druhá neposedná nezbednica. Stratia sa v čarovnom lese, kde sa naučia kopec zaujímavých vecí. Že nesmieme klamať, biť sa, vymýšľať si a že kamarátstvo si treba vážiť. Hradené z príspevkov ZR.

 

 

31.05. piatok o 9.30 h Deň športu - športovo-súťažné aktivity na školskom dvore pre všetky triedy v rámci Týždňa detskej radosti. Hradené z príspevkov ZR. 

 

 

 

 

 

 


Aj na prelome mája a júna, prebieha zbierka "Stolček, prestri sa!" Trvanlivé potraviny zbierame do nádoby, ktorá je umiestnená vo vstupnej hale MŠ. Potraviny poputujú sociálne slabým rodinám, ktoré zároveň navštevujú program zvyšovania finančnej gramotnosti. Projekt zastrešujú bratia kapucíni.

 

 


Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.  Ďakujeme! 

 

 

 

 

 

APRÍL

 

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!!

 

2.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ dopoludnia od 8.30h do 10.00h a popoludní od 14.45 h do 15.45 h.

 

 

 

10.4. o 16.00 h v triede Motýlikov triedne stretnutie rodičov predškolákov s triednymi p. učiteľkami,  p. uč. zo ZŠ Nejedlého a p. psychologičkou CPPPaP.
Téma: „Školská pripravenosť“. 

 

 

 

11.4. o 9.55 h návšteva predškolákov - Motýlikov v základnej škole Nejedlého.

 

 

11.4. Fotografovanie všetkých detí aj predškolákov na koncoročné tablo. Postupne od 8.00 h, dopoludnia. Ako prvá trieda Motýlikov.

 

 

24.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.

 

 

 

 

25.4. doobeda, exkurzia do OLO pre deti z triedy Motýlikov a Veveričiek, objednaným autobusom, zabezpečuje OLO v rámci projektu „Smetiarsky kurz pre najmenších“

 

 

26. 4. celodenná účasť na celoslovenskom kole dramatizácie a tanca Bábkolienka v Bánovciach nad Bebravou. Vybrané deti z triedy Motýlikov a Veveričiek z krúžku Hviezdička.

 

 

 

30.4. o 18.00 h v kostole Ducha Svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia!

 

 

 

 

 

Prerušená prevádzka v Cirkevnej materskej škole

Gianny Berettovej Mollovej, v čase veľkonočných sviatkov
od štvrtka 18.4. 2019 do utorka 23.4.2019.

Nástup do CMŠ v stredu 24.4.2019.

 

 

 

MAREC

 

4.3. o 10.30  Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

4.3. o 16.30 v triede Lienok sa uskutoční metodické stretnutie pre rodičov a zamestnancov školy, na marcovú tému Čnosti – STATOČNOSŤ. Pozvaná lektorka usmerní naše pôsobenie či ako pedagóga, rodiča, člena komunity. Ste srdečne vítaní!

 

 

 

Od 4.3. do 5.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí a starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu!

 

 

Od 5.3. pre predškolákov z triedy Motýlikov bude prebiehať Stimulačný program – interaktívne čítanie, ktorý rozvíja schopnosť porozumieť textu, pýtať sa, predvídať príbeh, chápať pointu, vtip, porovnanie, metaforu a buduje hlbší vzťah k čítaniu a literatúre. Pre vybrané deti po konzultácii s rodičom a pani psychologičkou. Program bude prebiehať v priestoroch MŠ, v mesiaci marec každý utorok – 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3. 2019 v dopoludňajších hodinách.

 

 

6.3. o 10.30 Veveričky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

11.3. o 10.30 Motýliky, Veveričky, interaktívny projekt, „Ako vzniká kniha“, v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá.  (Hradené z príspevku združenia rodičov).

14.3. o 10.30 Kuriatka a Lienky, interaktívny projekt, „Ako vzniká kniha“, v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá. (Hradené z príspevku združenia rodičov).

 

 

12.3. a 14.3. v čase od 10.45 do 11.45 deti z triedy Motýliky navštívia keramický ateliér "Čakanka", kde si vyrobia darček. Deti budú rozdelené do dvoch skupín. 

 

 

 

18.3.-22.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 9. ročník „Povieme si básničku“. V spolupráci s rodičmi si deti do triedneho kola pripravia primeranú báseň alebo prózu. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Tri deti z každej triedy sa stretnú v školskom kole 1.4.2019 pred porotou zloženou z rodičov a p. učiteľky. Víťazi pôjdu do súťaže "Mám básničku na jazýčku" v DK Dúbravka. Tešíme sa a ďakujeme za spoluprácu a prípravu detí. Všetci budú odmenení za usilovnosť. (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.)

 

 

 

 

18.3. 1.skupina 9.00– 9.40 Lienky a Kuriatka,
2.  skupina 9.45- 10.25 Veveričky,
3. skupina 10.30–11.15 Motýliky,

interaktívny, environmentálny program „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“, separovanie a starostlivosti o životné prostredie NATUR-PACK a DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie s možnosťou vytvorenia videa pre potreby propagácie,  pre šírenie povedomia o dôležitosti triedenia odpadu a zároveň zlepšenia životného prostredia.

 

 

21.3. o 9.30 interaktívne divadielko pre všetky triedy "Náš balík je pod našimi krídlami", humorný príbeh Kamila, ktorý sa stane poštovým holubom.

 

 

 

22.3. Deň vody, pripomenieme si aktivitami v triedach.

 

 

 

 

23.3. o 9.00 pozývame na každoročnú krížovú cestu do Marianky. Spomalíme krok a stíšime sa s pátrom Faustýnom. Stretneme sa v Marianke pri parkovisku (v údolí).

 

 

 

 

 

Prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. Posledná hodina sa bude konať 11.3. (Hradené individuálne rodičmi).

 

 

25.3. do 29.3. dvojhodinovka denne, dopoludnia, začína 10-hodinová plavecká predpríprava v Plavárni Malina – Malacky, pre prihlásené deti z tried Motýlikov a Veveričiek. Doprava objednaným autobusom. Bližšie informácie poskytne výveska pri triede. (Hradené individuálne rodičmi ako nadštandardná aktivita.)

 

 

30.3. srdečne pozývame deti a rodičov na jarnú brigádu. Spoločne skrášlime školský dvor a pochutnáme si na občerstvení, ktoré pripravia naše pani kuchárky a mamičky :-)

 

 

 

 

 

FEBRUÁR

 

4.2. – 22.2. v pondelky, stredy a piatky od 9.45 do 10.45 prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti. (Hradené individuálne rodičmi.) Dňa 22.2. v piatok sa bude konať posledná dvojhodinovka korčuľovania, môžu sa zúčastniť aj rodičia. 

 

 

Pokračuje dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať dopoludnia v priestoroch CMŠ v dvoch skupinkách, spravidla v stredu okrem dní kedy je v stredu korčuľovanie. Kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Katka Kubasová. (Hradené individuálne rodičmi.) 

 

 

 

5. a 12.2. prebieha depistáž detí – skríning školskej zrelosti, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá. Nehradí sa.

 

 

 

 

12.2. fašiangový karneval pre všetky triedy. Deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábava, súťaže, promenáda v maskách. Občerstvenie, výzdoba  hradené z príspevku ZR.

 

 

 

19.2. „Po stopách hudby“ o 9.15, interaktívne hudobné podujatie pre všetky triedy. Hradené z príspevku ZR.

 

 

 

 

Návšteva predškolákov, Motýlikov, v základnej škole Nejedlého a Beňovského. Termín dodatočne oznámime.

 

Celoročne zbierame papier do kontajnera pred MŠ. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne nosiť papier a hádzať ho do kontajnera. Ďakujeme!

 

 

 

JANUÁR

 

Novoročná-trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole, doobeda, za účasti pána kaplána, detí a zamestnancov. Termín upresníme.

 

 

 

Začína 20 hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomné prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každú stredu dopoludnia okrem dní, keď bude kurz korčuľovania (vtedy sa hodina presúva na štvrtok). Kurz sa bude konať v priestoroch CMŠ v skupinách a vedie ho špeciálny pedagóg Mgr. Kubasová. Bližšie informácie poskytnú p. triedne učiteľky. (Hradené individuálne rodičmi.)

 

 

31.1. tanečný krúžok Hviezdička srdečne pozýva rodičov a starých rodičov detí z tried Lienočky, Veveričky a Motýle, ktoré sa od septembra každý štvrtok stretávali a cvičili pri hudbe a vlastnom speve, na otvorenú hodinu v triede Veveričíek. Lienočky o 15.15h. Veveričky a Motýle o 16.00h. Tanečníci na záver otvorenej hodiny predvedú tance, ktoré nacvičili.

 


4. - 22.2. v čase 9.45-10.45 sa bude konať kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov. Kurz bude prebiehať na zimnom štadióne v Lamači v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek. Záväzné prihlášky na kurz sú k dispozícii u triednych p. učiteliek.
Deti potrebujú: 1. nabrúsené korčule s dlhými šnúrkami, 2. povinne- ochrannú prilbu, 3. chrániče (podľa rozhodnutia rodičov) a 4. povinne- tvrdé rukavice.

 

5. a 12.2. sa bude konať depistáž detí (screening školskej zrelosti) v materskej škole podľa oznamu uvedeného na výveske v šatni Motýlikov - pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené a podpísané tlačivo - tr. p. učiteľkám do 28.1. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime. Screening je bezplatný.

 


Celoročne zbierame papier do kontajnera pred MŠ. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne nosiť papier a hádzať ho do kontajnera. Ďakujeme!

 

 

 

DECEMBER

 

7.12. o 9.00 (piatok), divadelné predstavenie pre deti, divadlo Dunajka „ Prvý ako anjelik alebo Vitajte v advente“ + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  (Hradené z príspevku ZR).

 

 

11.12. v utorok v dopoludňajších hodinách sa uskutoční bezplatný logopedický skríning - depistáž pre deti, ktoré majú vyplnený dotazník a informovaný súhlas (rodič si ho vypýta od p. triednej učiteľky).

 

11.12. do 19.12. denne, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny, stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00.

 

 

 

 

13.12. o 15.15  (štvrtok), v triede Kuriatok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok.

14.12. o 15.15  (piatok), v triede Veveričiek, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Veveričiek.

17.12. o 15.15 (pondelok), v triede Lienok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.

18.12. o 15.15  (utorok), v triede Motýlikov, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Motýlikov. 

 

 

 

 

 

Vianočné prázdniny od 24.12.2018 do 5.1.2019, stretneme sa 7.1.2019 v pondelok.

Želáme Vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.

 

 

 

 

 

NOVEMBER


6.11. spomienková vychádzka, zapálenie sviečky na cintoríne v Dúbravke za zosnulých, deti z triedy Motýlikov (deti môžu priniesť kahanček). 

 

 

 

9.11. „Šarkaniáda“, výstava doma vytvorených šarkanov v hale MŠ od 5. do 9.11. odovzdať triednej pani učiteľke (malá odmena pre deti, ktoré sa zapoja do výstavy hradené ZR).

 

 

 

„Lieky nie sú cukríky“, deti triedy Veveričiek, Motýlikov, návšteva lekárne k téme staráme sa o svoje zdravie.

 

 

 

„Tajomstvo zdravej kuchyne“ -  hry, ochutnávky - šalát, ovocná šťava, enviro aktivity pre všetky triedy.

 

 

 

„Zdravie z prírodnej lekárne“ - hry, enviro aktivity, bylinky a zdraviu prospešné potraviny, všetky triedy.

 

 

12.11. o 9.00 pre všetky triedy, sférické kino v materskej škole, vo veľkej nafúknutej kopule si deti prezrú príbeh z prírody, hviezdy... (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

 

20.11. o 10.00 návšteva SNG, deti z triedy Motýľov, projekt „Dôležité taľafatky“– témy: fotografia, predmety, všednosť, výnimočnosť. Čo je už len zaujímavé na veciach, ktoré máme dennodenne v rukách? A kto a prečo by takéto bežné veci chcel zachytiť a uchovať na dlhý čas? Spoločne preskúmame diela, kde obyčajné veci hrajú neobyčajnú úlohu (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

24.11. sobota, jesenná brigáda na školskom dvore v spolupráci so ZR MŠ Bilíkova, bližšie informácie budú na plagátiku. Tešíme sa na spoločné stretnutie a pomoc pri úprave školskej záhrady a okolia.

 

 

 

26.11. o 10.00 hudobná rozprávka „O 12-ich mesiačikoch“, ujo Ľubo, interaktívne predstavenie pre deti (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

 

 

 

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. Zber plastov podľa výzvy, budú ešte dve, do konca školského roka           Ďakujeme!

 

 

 

OKTÓBER 

 

ZAČIATOK KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI
Oboznamovanie sa s anglickým jazykom: v PO, ST, 3 skupiny detí, 1. hodina 3.10.

Spevácky krúžok: UT – párny 1. hodina 2.10.

Tanečný krúžok Hviezdička  ŠT, 3. hodina 4.10./

Predškolák: ST doobeda, 2. hodina 3.10.

Žiadame uhradiť platby tak, ako ste prihlásili svoje deti na krúžky. Ďakujeme!

 

Triedne stretnutie rodičov

8.10. o 17.00 h Lienky,

9.10. o 17.00 h Kuriatka,

10.10. o 17.00 h Motýliky,

11.10. o 17.00 h Veveričky

Prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Ďakujeme.

 

9.10. Svetový deň pošty - Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo. Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu - trieda Motýliky, Veveričky.

 

 

 

11.10. o 9.30 „Pani úroda“ - poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie jesennej úrody pánom kaplánom (deti prinášajú od 2.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, z prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale).

 

 

18.10. v MŠ o 9.30, Divadlo Dunajská vlnka, ponúka interaktívne predstavenie „Palculienka“. Pre všetky triedy (hradené z prostriedkov ZR MŠ).

 

 

 

 

 

 

23.10. 15.15 v MŠ Mesiac úcty k starším –  vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov z uvedených tried.

 

 

 

 

29.10. - 2.11. bude MŠ zatvorená z dôvôdu štátneho sviatku a jesenných prázdnin. V MŠ v týchto dňoch prebehne rekonštrukcia umyvární.

 

 

Od 2.10. do 25.10. ZBER PLASTOV v MŠ: stlačené PET flaše, obaly z mlieka, džúsov odovzdávajú rodičia do vaničky v umyvárni pri triede. (26.10. odvoz OLO).

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.            Ďakujeme!

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

05.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ, na plenárne združenie rodičov v triede Motýlikov. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie bez detí z dôvodu nerušeného priebehu.

 

 

 

14.09. dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýlikov ( deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

 

 

 

19.09. doobeda v MŠ, divadlo Dúha predstaví deťom bábkový príbeh „O neposlušnej maminke“, príbeh rodinky s dvoma nezbednými deťmi, Lenky a Filipa. Neposlušnosť, hašterivosť a poučeni je hlavnou témou bábkovej hry.

 

 

21.9. idú deti z tried Veveričky a Motýle na exkurziu do ZOO. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ do 8.00. Vstupné je 1 mrkva alebo 1 jabĺčko. Do ruksačiku si deti zabalia pitie v plastovej fľaši, malú sladkosť, ovocie, pršiplášť.

 

24.09. doobeda v MŠ, divadelné predstavenie pre všetky triedy (hradené z príspevku rodičov). 

 

 

25.09. od 15.30 do 17.00 Vás pozývame na Deň zdravia so Zdravkom, stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní 5 ich pečiatok, odmena pre deti. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok.

 

 

Slávnostná svätá omša v MŠ, s požehnaním k začiatku školského roka, (doobeda, pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok), za účasti pána farára a kaplána.

 

 

 

 

27.9. v MŠ doobeda, jazdenie na poníkoch na školskom dvore, spojené s interaktívnym výkladom pre deti, ako sa staráme o poníkov,  čistenie kopýt, výstroj jazdca, česanie poníkov,  spojené s interaktívnym výkladom (hradené z príspevku rodičov). Pre deti zo všetkých tried.

 

 

 

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. Taktiež zberáme monočlánky, batérie z hodiniek, a iné drobné batérie, ktoré môžete uložiť do nádoby vo vstupnej hale.
Ďakujeme!