Celoročný zber papiera a plastov

Plasty zbierame 3x do roka (zber vyhlasujeme) a papier zbierame celoročne do kontajnera pri MŠ.  Ďakujeme! Odmenu pre deti zabezpečuje OLO (návšteva ZOO, príp. exkurzia).

september 2017