Prevádzková doba

budikPrevádzka materskej školy je od 7.00 do 17.00 h (v prázdninovom mesiaci júl od 7.00 do 16.30 h).

Deti sa v CMŠ schádzajú od 7.00 do 8.00 h (upozorňujeme rodičov, aby najneskôr do 8.15 opustili priestory MŠ, potom sa MŠ a bránka do areálu MŠ uzatvára)!

 

Od 7.00 do 7.30 h  sa deti schádzajú v zbernej triede na prízemí spravidla  v triede Včielok - po 7.30 h  si deti preberajú pani učiteľky vo svojich triedach.

O 8.15 h sa materská škola aj areál uzatvára!

sluchadloUpozornenie: Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr do 7.30 h v deň neprítomnosti do zošita vo svojej šatni alebo telefonicky na tel. čísle 02/64 36 69 61, e-mail potrokova895@gmail.com. (Po tomto termíne nebude dieťa odhlásené zo stravy) V prípade, ak nestihnete dieťa odhlásiť do 7.30 h, rodič má možnosť si v ten jeden deň prísť pre obed, do svojich vlastných nádob v čase od 11.30h do 12.00 h. V čase pandémie Covid 19 sa ruší možnosť odobratia obedu v tomto prípade.

Povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy majú aj rodičia detí - predškolákov, ktorí majú od 1.1.2019 obedy zdarma. Predškoláci za neodhlásenú stravu (obed zdarma) budú poplatok hradiť.

vodenie detiV čase obeda je možné prevziať si dieťa, po dohovore s pani učiteľkou medzi 11.45 h a 12.45 h a to nasledovne:

Deti z tried Kuriatok a Lienok sa preberajú pri poobednom odchode od triednych učiteliek v čase od 11.45 h do 12.00 h, prosím rešpektujte vyhradený čas!!!

Deti z tried Včielok a Motýľov sa preberajú pri poobednom odchode od triednych učiteliek v čase od 12.30 do 12.45 h, prosím rešpektujte vyhradený čas !!!

Po olovrante sa materská škola opäť otvára o 14.45h.

O 15.55 h sa deti z triedy Lienok presúvajú do triedy Včielok a následne obe triedy o 16.25 h, do zbernej triedy Motýlikov, na prízemí.

O 15.55 h sa deti z triedy Kuriatok presúvajú do zbernej triedy Motýlikov,na prízemí.

V prípade organizačnej zmeny nájde rodič rozpis zaradenia svojho dieťaťa či od rána, alebo po obede v príslušnej šatni, alebo vo vstupnej hale na prenosnej oznamovacej nástenke.

Prevádzka materskej školy končí o 17.00 h uzamknutím budovy CMŠ. Preto žiadame rodičov, aby rešpektovali čas opustenia budovy a taktiež opustenie školského dvora v čase ak nie je využitý deťmi materskej školy v doprovode pedagogických zamestnancov. 

Doporučujeme rešpektovať náš denný rozvrh,najmä ranný príchod, aby Vaše deti a zamestnanci neboli zbytočne rušené pri svojich aktivitách a činnostiach. Ďakujeme.

 

skolsky poriadokKaždý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok CMŠ, ktorý je zavesený k naštudovaniu v spoločnej hale  triedy alebo si ho môžte preštudovať v záložke Školský poriadok na našej stránke. Svojim podpisom u triednej pani učiteľky vyjadriť, že sa so Školským poriadkom Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej oboznámil. 

PRÁZDNINY

Prerušenie prevádzky v materskej škole v šk. roku 2022-2023 aj prázdnin nájdete v prílohe.(Príloha č.13 Školského poriadku CMŠ G.B.Mollovej)

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Prerusenie prevadzky 2021-202278.17 KB