Naši zamestnanci

Riaditeľka CMŠ
Mgr. Iveta Jánošíková, e-mail: riaditel@cmsbilikova.sk, tel.: 0911 228 202

deti a ucitelka

Učiteľky
1. trieda - Kuriatka
Eliška Brejková - triedna učiteľka
Bc. Diana Vitkovská - učiteľka                      

2. trieda - Lienky

Iveta Baroková - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

3. trieda - Veveričky
Lucia Honíšková - učiteľka
RNDr. Jarmila Filipčíková - triedna učiteľka

4. trieda - Motýle
Mária Kollárová – učiteľka
Mariana Kráľovičová - triedna učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci
Mariana Valachová  - hlavná kuchárka
Anna Poláková   - pomocná kuchárka
Svetlana Potroková - ekonómka, vedúca školskej jedálne, e-mail: potrokova895@gmail.com
Ružena Fratričová - upratovačka
Ivana Gažovičová - upratovačka