Motýle

motyl

4. trieda: 6 ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou

 Mariana Kráľovičová - triedna učiteľka
 Mária Kollárová - učiteľka

trieda motyle