Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

 Eliška Brejková - triedna učiteľka

Bc. Diana Vitkovská - učiteľka 

 
  

trieda kuriatka