Lienky

lienky

   2. trieda: 3 - 4 ročné triedy

   Alexa Gašparovičová - triedna učiteľka
  Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

trieda lienky