Poplatky

euroPOVINNÉ PLATBY:

1. Mesačný príspevok rodičov na prevádzku CMŠ a prevádzku jedálne

Výška príspevku na prevádzku CMŠ závisí od toho, či je dieťa predškolákom alebo nie. 

penazenka80 EUR

35 EUR (predškoláci)

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK37 0900 0000 0050 6455 8778 (Slovenská sporiteľňa) 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac /za aký platíte/

Termín: do 20. v mesiaci, platí sa mesiac vopred ! / september, október do 25.septembra, do 25.októbra na november.../

 

2. Poplatok za stravu

Suma: 1.54 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 1.28 EUR/deň poldenné stravovanie, na základe podkladov zo školskej jedálne

Predškoláci od 1.1.2019 podľa platnej legislatívy (obed v čiastke 1.20 EUR zdarma) platia 0.41 EUR/deň celodenné stravovanie resp. 0.06 EUR poldenné stravovanie.panak stravovanie

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK88 0900 0000 0050 6455 9412 (Slovenská sporiteľňa)

Variabilný symbol: na základe podkladov zo školskej jedálne, každé dieťa má vygenerované číslo).

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Termín: do 25. v mesiaci, platí sa mesiac vopred

Pre informácie týkajúcich sa stravovania kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne: Svetlana Potroková, e-mail: potrokova895@gmail.com

3. Príspevok odsúhlasený Združením rodičov MŠ Bilíkova

Rodičovské združenie na svojom zasadnutí 12.09.2022, schválilo mesačný príspevok, ktorý je účelovo viazaný na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole (divadlá, exkurzie, kúzelník, výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, spotrebný materiál, čistiareň - posteľné prádlo, doprava objednaná a pod.). Tento príspevok je určený výlučne pre Vaše deti.

Suma: mininálna výška príspevku je 70 EUR / rok a dieťa - táto výška príspevku je povinná, dobrovoľné príspevky môžte zasielať kedykoľvek počas celého roka.

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet Združenia rodičov MŠ Bílikova

Číslo účtu (IBAN): SK58 1100 0000 0026 2470 1314 (Tatra banka)

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Termín: jednorazovo do 31.10.

Ak pre množstvo povinností zabudnete uhradiť vyššie uvedené poplatky a príspevky, dovolíme si Vás na túto skutočnosť upozorniť.