2% daní

rozhodni.skdve percenta

Združenie rodičov MŠ Bilíkova je registrované do Zoznamu prijímateľov 2%.

Údaje, ktoré je potrebné uviesť o prijímateľovi 2% na daňovom priznaní:

IČO: 31818439
Právna forma: Občianske združenie
Názov: 
Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova
Adresa: Bilíkova 1, 84101 Bratislava
 

Venovaním 2% zo svojej dane Združeniu rodičov MŠ Bílikova neplatíte ani korunu navyše a zároveň pomôžete svojim deťom. Vašim rozhodnutím zaväzujete Daňový úrad (DÚ), aby 2% z Vami zaplatenej dane previedol na náš účet. Takto venované peňažné prostriedky príslušný DÚ preposiela na účet Združenia rodičov MŠ Bílikova v mesiacoch jún / júl. Peňažné prostriedky sú pripísané v čiastkach ako boli darované, t.j. môžete si spätne skontrolovať, či DÚ odviedol Vami poukázané peňažné prostriedky. V našom výpise z účtu vidieť iba identifikáciu daňového úradu, t.j. obvod, číslo účtu a finančnú čiastku.

PRE NÁS JE DARCA NEIDENTIFIKOVATEĽNÝ, A PRETO BY SME SA TOUTO CESTOU CHCELI POĎAKOVAŤ VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODLI TIETO PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY VENOVAŤ NAŠEJ ŠKOLKE.

Finančná podpora je určená na doplnenie hracích prvkov na školskom dvore, na nákup pracovných pomôcok, hračiek, športových potrieb, hudobných nástrojov, na organizovanie divadelných predstavení v priestoroch materskej školy a pod. (podrobnejšie použitie 2% za predchádzajúce obdobie bude uverejnené na nástenke vo vestibule MŠ).

Finančné prostriedky získané prostredníctvom tohto mechanizmu umožňujú škole prilepšiť si a tak použiť ušetrené finančné prostriedky, ktoré prúdia do škôlky z Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Vás rodičov vo forme príspevku na prevádzku materskej školy na iné potrebné účely. Veríme, že postupne bude každé dieťatko našej MŠ disponovať nielen nevyhnutnou výbavou každého škôlkara, ale bude sa tešiť aj z krajších, zrenovovaných priestorov.
Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti vo svojom okolí známym, priateľom a členom rodiny, ktorí by boli ochotní podporiť naše úsilie a venovať nám 2% dane.

 

2 % z dane: Tlačivo a informácie

 

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE % Z DANE (www.rozhodni.sk)

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. Správne tlačivo je možné stiahnuť zo stránky www.rozhodi.sk.