Zrušenie plánovaného stretnutia rodičov + informácie pre Vás. Rozklikni nadpis!

Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na zrušenie spoločného stretnutia, z dôvodu epidemiologických nariadení a opatrení, ktoré malo byť v pondelok 7.9.2020. Preto Vám odovzdávam niekoľko informácií:

- dôsledne Vás žiadame o dodržiavame hygienické opatrenia z dôvodu  druhej vlny výskytu  vírusu Covid-19,    

- platby: úhradu platieb vkladom na účet v Slovenskej sporitelni  IBAN SK37 0900 0000 0050 6455 8778  za prevádzku MŠ, môžete realizovať za mesiac september 2020 a október 2020 nasledovne: deti v triede Motýľov - predškoláci 66 Eur za jeden mesiac, ostatné deti 80 eur za jeden mesiac, alebo násobok, ak dieťa nedovŕšilo 3 roky. Po dovŕšení 3 rokov sa platba upravuje v nastávajúcom mesiaci,

- platba strava:  internetbanking, vkladom na účet, v Slovenskej sporitelni IBAN SK 88 0900 0000 0050 6455 9412. Lístok s predpisom, so sumou nájdete  v najbližších dňoch, vo svojej šatni, na mieste tomu určenom. Prosíme obratom o úhradu presnej čiastky, tak ako je uvedená na predpise!

- hygienické potreby: prinesiete a odovzdáte triednej pani učiteľke, vo svojej triede a v šatni svojej triedy na nástenke, zaznačíte do zoznamu hygienických potrieb čo ste priniesli,

-tlačivá "Čestné vyhlásenie pre zber údajov"- vyplnia všetci rodičia, "Súhlas dotknutej osoby" - vyplnia  len rodičia novoprijatých detí, "Prihlášku za člena občianskeho združenia" - vyplnia len rodičia  novoprijatých deti.

Adaptácia novoprijatých detí šk.rok 2020/2021, prebieha od 2.9. do 11.9.2020 dopoludnia, denne do 12.00h, alebo podľa individuálnych potrieb dieťaťa.

Sledujte prosím vyvesky, oznamy v šatni, na hlavnom vchode, vo vitríne pred škôlkou, ktoré sa môžu aktuálne dopĺňať, meniť.