Zápis deti do materskej školy školský rok 2020/2021

05.04.2020

 

 

 

Z dôvodu hygienických opatrení, pred šírením vírusu Kovid 19, bude zápis detí do Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej Bílikova1 84101 Bratislava, k budúcemu šk. roku 2020/2021, prebiehať elektronicky. Stiahnutú žiadosť z webovej stránky školy www.cmsbilikova, žiadame vyplniť podpísať, doplniť či je/nie je dieťa očkované, zoskenovať a poslať na e-meilovú adresu riaditel@cmsbilikova.sk Potvrdenie od pediatra nie je zatiaľ potrebné. Zápis prebieha do konca mája. Informácia otermíne aspôsobe prevzatia ROZHODNUTIA o prijatí / neprijatí dieťaťa, bude zverejnené na webovej stránke školy. Predpoklad v prvej polovici júna 2020. 

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2020/2021

 

Mgr. Iveta Jánošíková, riaditeľka