UPOZORNENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŚKOLY GIANNY BERETTOVEJ MOLLOVEJ

26.03.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

Dôrazne pripomíname všetkým rodičov, aby dbali a dôsledne dodržiavali nariadenia, umývanie rúk, a  nezdržiavali sa s deťmi v skupinových, spoločných priestoroch, akciách, ani na detských ihriskách. Využite prírodu na individuálne prechádzky, hry, bádanie objavovanie, s deťmi.
Veríme, že po dôslednom a trpezlivom dodržiavaní potrebných opatrení, nás veriacich aj modlitbou k našej Matke Božej, za ochranu všetkých pred chorobou, sa čoskoro spoločne  opäť v zdraví stretneme.
Spolu to zvládneme.