Pozvanie pre nových rodičov.

19.08.2022

V stredu dňa 24.8. 2022 o 15.00 h v budove CMŠ G.B.Mollovej, Bilíkova 1, sa uskutoční stretnutie rodičov, ktorých deti nastúpia od 5. septembra 2022, po prvý raz, do našej materskej školy.
Na stretnutí postačuje účasť jedného z rodičov a prosím príchod na stretnutie bez detí, aby sme v pokojnej atmosfére a konštruktívne zodpovedali na vzájomné otázky.

Mgr.Iveta Jánošíková, riaditeľka