Marec 2020 aktivity v materskej škole

02.03.2020

2.3. do 6.4. prebieha zber plastov tetrapakov a papiera, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené stlačené plasty a papier, môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách.  Ďakujeme za spoluprácu.

6.3. Ukončenie korčuliarskeho kurzu v ICE aréna -Lamač pre prihlásené deti. Možnosť vstupu pre rodičov detí absolvujúce korčuľovanie, povzbudiť deti na poslednej hodine od 9.45 do 10.45h.

11.3. 9.00h Kuriatka a Lienky, interaktívny projekt, „Ukážky prvej pomoci pre deti“. Dve skupinky po 45 min. (Hradené z príspevku združenia rodičov).

12.3. 9.00h Motýliky a Veveričky interaktívny projekt, „Ukážky prvej pomoci pre deti“. Dve skupinky po 45 min.  (Hradené z príspevku združenia rodičov).

13.3. o 9.45h, návšteva Základnej školy Nejedlého, deti sa zoznámia s prostredím základnej školy, deti z triedy Motýlikov.

18.3. o 10.00 h  Motýliky, exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

19.3. o 16.30 h, v triede Motýlikov spoločné Rodičovské stretnutie, rodičov – predškolákov, pred zápisom do základnej školy. Pozvaní hostia, pani riaditeľka a pedagógovia zo ZŠ Nejedlého, pani psychologička z CPPPaP Fedákova ul., triedne pani učiteľky. Téma stretnutia „Aj ja budem prvákom“. Na vaše otázky zodpovedajú pozvaní hostia.

20.3. 10.00 h, Veveričky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

Od 16.3. do 19.3 prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 10. ročník„ Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si pripravia deti primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Ďakujeme za spoluprácu a prípravu detí. Víťazi (traja + náhradník za každú triedu), postúpia do celoškolského kola, ktoré bude v CMŠ G. B. Mollovej  24.3. o 9.30h. V porote budú zastúpení aj členovia z rodičov.
(Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov).

23.3. „Svetový deň vody - 22.3“, pripomenieme si aktivitami v triedach.

24.3. o 16.20 v triede Veveričiek otvorená hodina tanečného krúžku Hviezdička, pre prihlásené deti z triedy Veveričiek. Rodičov srdečne pozývame.

Prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. (Hradené individuálne rodičmi).

V mesiaci Marec – mesiac knihy, pozývame rodičov, starých rodičov, po dohode s triednymi pani učiteľkami na obedňajšie, poobedňajšie prečítanie rozprávkového príbehu pre deti v jednotlivých triedach.

V pôstnom období plánujeme v Marianke,  28.3.2020 o 9.00h (sobota), aj spoločnú Krížovú cestu, rodičia, deti, zamestnanci.