Brigáda

13.09.2021

Vážení rodičia, starí rodičia, dobrovoľníci.


Vo štvrtok 16.09.2021, o 17.00h, Vás prosíme o pomoc pri úprave terénu na našom školskom dvore, rozhrabanie zeminy od tují – chodníka, ku plotu, po celej šírke a následnom siatí trávy.

Koordinátor brigády bude pán Habo (dedko našich dvoch škôlkárov).

Kto môže, prineste si hrable, nakoľko máme možnosť 7 ks na požičanie. Potrebných bude aspoň 20 dobrovoľníkov.

Z dôvodu bezpečnosti prosíme bez detí!

Svoj záujem prosíme nahlásiť triednej pani učiteľke vo svojej triede. Snahou je čím skôr pripraviť záhradu pre naše deti.
Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.
S úctou
vedenie CMŠ

Vďaka Vám, ktorí ste pomohli pri úprave terénu a siatí trávy na školskom dvore. Povzbudzujeme Vás, ktorí ste nemohli prispieť svojou pomocou, aby ste prišli pomôcť v druhej časti školského dvora, ktorá bude čodkoro.