Prevádzková doba

budikPrevádzka materskej školy je od 7.00 do 17.00 h (v mesiaci júl od 7.00 do 16.30 hod.)

Deti sa v CMŠ schádzajú od 7.00 do 8.00 h (upozorňujeme rodičov, aby najneskôr do 8.15 opustili priestory MŠ, potom sa MŠ a bránka do areálu MŠ uzatvára)! V prípade dohodnutého neskoršieho príchodu zvonte pri bielych hospodárskych dverách, kde dieťa prevezme a odovzdá triednej učiteľke zamestnenec školy. 

Od 7.30 do 7.30 h  sa deti schádzajú v zbernej triede na prízemí a to buď v triede Veveričiek alebo v triede Motýľov - podľa navigačnej šípky vo vestibule. O 7.30 h  si deti preberajú pani učiteľky do svojich tried.

O 8.15 h sa materská škola aj areál uzatvára.

sluchadloUpozornenie: Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr do 7.30 h v deň neprítomnosti do zošita vo svojej šatni alebo telefonicky na tel. čísle 02/64 36 69 61. (Po tomto termíne nebude dieťa odhlásené zo stravy) V prípade, ak nestihnete dieťa odhlásiť do 7.30 h, rodič má možnosť si v ten jeden deň prísť pre obed do svojich vlastných nádob v čase od 11.30 do 12.00 h.

 

vodenie detiV čase obeda je možné prevziať si deti po dohovore s pani učiteľkou medzi 12.00 a 13.00 h a to nasledovne:

Deti z tried Kuriatok a Lienok sa preberajú od triednych učiteliek od 12.00 do 12.30 h a deti z tried Veveričiek a Motýľov od 12.40 do 13.00 h.

 

Po olovrante sa materská škola opäť otvára o 14.45h.

O 16.00 h sa deti z triedy Lienky presúvajú do triedy Kuriatka a následne o 16.30 h do zbernej triedy na prízemí.

O 16.30 h sa všetky deti presúvajú do zbernej triedy na prízemí - buď do triedy Veveričky alebo Motýlikov.

Prevádzka materskej školy končí o 17.00 hod.

Doporučujeme rešpektovať náš denný rozvrh, aby Vaše deti neboli zbytočne rušené pri svojich aktivitách. Ďakujeme.

 

skolsky poriadokKaždý rodič má povinnosť oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok CMŠ, ktorý je zavesený k naštudovaniu v šatni každej triedy alebo si ho môžte preštudovať v záložke Školský poriadok na našej stránke.

V priebehu septembra 2016 bude Školský poriadok2016/2017 k nahliadnutiu na našej webstránke školy.

PRÁZDNINY

Prevádzkovú dobu počas školských prázdnin nájdete v prílohe.

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon Prevádzková doba počas prázdnin145.67 KB