Naši zamestnanci

Riaditeľka CMŠ
Mgr. Iveta Jánošíková, e-mail: riaditel@cmsbilikova.sk, tel.: 0911 228 202

deti a ucitelka

Učiteľky
1. trieda - Kuriatka
Mária Kollárová  - triedna učiteľka
Ingrid Tkáčiková – učiteľka

2. trieda - Lienky
Iveta Baroková - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

3. trieda - Veveričky
Bc.Katarína Dobrovodská - triedna učiteľka
Monika Lipárová – učiteľka

4. trieda - Motýle
Mariana Kráľovičová – triedna učiteľka
Bc. Karin Miková - učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci
Darina Kanisová - kuchárka
Anna Chalúpková - pomocný kuchár
Svetlana Potroková - ekonómka, vedúca školskej jedálne, e-mail: potrokova.s@azet.sk
Ružena Fratričová - upratovačka
Ivana Gažovičová - upratovačka