Naši zamestnanci

Riaditeľka CMŠ
Mgr. Iveta Jánošíková, e-mail: riaditel@cmsbilikova.sk, tel.: 0911 228 202

deti a ucitelka

Učiteľky
1. trieda - Kuriatka
  Bc. Ľudmila Vernarecová - triedna učiteľka
                                             - učiteľka

2. trieda - Lienky
Iveta Baroková - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

3. trieda - Veveričky
Eliška Brejková  - triedna učiteľka
RNDr. Jarmila Filipčíková – učiteľka

4. trieda - Motýle
Mária Kollárová – triedna učiteľka
Mariana Kráľovičová - učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci
Darina Kanisová - kuchárka
Jana Kintlerová  - pomocná kuchárka
Svetlana Potroková - ekonómka, vedúca školskej jedálne, e-mail: potrokova.s@azet.sk
Ružena Fratričová - upratovačka
Ivana Gažovičová - upratovačka