Naši zamestnanci

Riaditeľka CMŠ
Mgr. Iveta Jánošíková, e-mail: riaditel@cmsbilikova.sk, tel.: 0911 228 202

deti a ucitelka

Učiteľky
1. trieda - Kuriatka
Bc. Ingrid Hašková - učiteľka
Mgr. Eleonóra Hunčagová - učiteľka                      

2. trieda - Lienky

Iveta Baroková - triedna učiteľka
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

3. trieda - Veveričky
Eliška Brejková  - triedna učiteľka
RNDr. Jarmila Filipčíková – učiteľka

4. trieda - Motýle
Mária Kollárová – učiteľka
Mariana Kráľovičová - triedna učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci
                             - kuchárka
Anna Poláková   - pomocná kuchárka
Svetlana Potroková - ekonómka, vedúca školskej jedálne, e-mail: potrokova.s@azet.sk
Ružena Fratričová - upratovačka
Ivana Gažovičová - upratovačka

Hľadáme milú, čistotnú pani, pána na pozíciu kuchár/ka, v našej CMŠ od 2.9.2020 s praxou. Možnosť ubytovania v služobnom byte za poplatok. V prípade záujmu kontaktujte vedenie CMŠ. Mobil +421911 228  202, e-mail: riaditel@cmsbilikova.sk