Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Zloženie Rady školy:

Predseda Rady školy:

Iveta Baroková, volená za pedagogických zamestnancov

Členovia:

Mgr. Silvia Koreňová , delegovaná za zriaďovateľa

vdp. Mgr. Miroslav Bederka, delegovaný za zriaďovateľa

Mgr. Michal Baránek, delegovaný za zriaďovateľa

Mgr.Art. Michaela Sočuvková, volená za rodičov

Mgr. Art. Stanislav Staško, volený za rodičov

Svetlana Potroková, volená za nepedagogických zamestnancov

Štatút Rady školy:

RADA ŚKOLY PRI CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŚKOLE GIANNY BERETTOVEJ MOLLOVEJ, BOLA V ZMYSLE ZÁKONA 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve k  01.12.2016, zvolená na 4-ročné obdobie. 

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon statut_rady_skoly_g.b.m.2013.pdf115.7 KB