Čo nás najbližšie čaká

SEPTEMBER

 

 

05.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ, na plenárne združenie rodičov v triede Motýlikov. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie bez detí z dôvodu nerušeného priebehu.

 

 

14.09. dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýlikov ( deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

 

 

 

 

 

19.09. doobeda v MŠ, divadlo Dúha predstaví deťom bábkový príbeh „O neposlušnej maminke“, príbeh rodinky s dvoma nezbednými deťmi, Lenky a Filipa. Neposlušnosť, hašterivosť a poučeni je hlavnou témou bábkovej hry.

 

 

 

21.9. idú deti z tried Veveričky a Motýle na exkurziu do ZOO. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ do 8.00. Vstupné je 1 mrkva alebo 1 jabĺčko. Do ruksačiku si deti zabalia pitie v plastovej fľaši, malú sladkosť, ovocie, pršiplášť.

 

 

24.09. doobeda v MŠ, divadelné predstavenie pre všetky triedy CMŠ (hradené z príspevku rodičov).  

 

 

 

 

 

 

25.09. o 15.30h do 17.00h  Vás pozývame na Deň zdravia so Zdravkom, stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní 5 ich pečiatok, odmena pre deti. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok.

 

Slávnostná svätá omša v MŠ, s požehnaním k začiatku školského roka, (doobeda, pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok), za účasti pána farára a kaplána.

 

27.9. v MŠ doobeda, jazdenie na poníkoch na školskom dvore, spojené s interaktívnym výkladom pre deti, ako sa staráme o poníkov,  čistenie kopýt, výstroj jazdca, česanie poníkov,  spojené s interaktívnym výkladom
(hradené z príspevku rodičov). Pre deti zo všetkých tried.

 


 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. Taktiež zberáme monočlánky, batérie z hodiniek, a iné drobné batérie, ktoré môžete uložiť do nádoby vo vstupnej hale.
Ďakujeme!