Čo nás najbližšie čaká

APRÍL

 

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!!

 

2.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ dopoludnia od 8.30h do 10.00h a popoludní od 14.45h do 15.45h.

 

 

 

 

10.4. o 16.00h v triede Motýlikov triedne stretnutie rodičov predškolákov s triednymi p. učiteľkami,  p. uč. zo ZŠ Nejedlého a p. psychologičkou CPPPaP.
Téma: „Školská pripravenosť“.

 

 

 

 

 

11.4. o 9.55h návšteva predškolákov - Motýlikov v základnej škole Nejedlého.

 

 

 

11.4. Fotografovanie všetkých detí aj predškolákov na koncoročné tablo. Postupne od 8.00h, dopoludnia. Ako prvá trieda Motýlikov.

 

 

 

 

24.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme.

 

 

 

 

25.4. doobeda, exkurzia do OLO pre deti z triedy Motýlikov a Veveričiek, objednaným autobusom, zabezpečuje OLO v rámci projektu „Smetiarsky kurz pre najmenších“

 

 

 

 

26. 4. celodenná účasť na celoslovenskom kole dramatizácie a tanca Bábkulienka v Bánovciach nad Bebravou. Vybrané deti z triedy Motýlikov a Veveričiek z krúžku Hviezdička.

 

 

 

 

30.4. o 18.00h v kostole Ducha Svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia!

 

 

 

 

 

 

Prerušená prevádzka v Cirkevnej materskej škole

Gianny Berettovej Mollovej, v čase veľkonočných sviatkov
od štvrtka 18.4. 2019 do utorka 23.4.2019.

Nástup do CMŠ v stredu 24.4.2019.