Čo nás najbližšie čaká

JÚN

 

01.06. zábavné dopoludnie pre deti na školskom ihrisku. Pohyb, spev, tanec, hry a prekvapenie. Aktivity zabezpečujú pani učiteľky. Občerstvenie, darček, hradené z príspevkov ZR.

 

 

04.06. 8.45 hod. utorok, poldenný autobusový výlet na pútnické miesto Marianka, triedy Kuriatok, Lienok, Veveričiek, Motýlikov. Pribaliť pitie v plastovej fľaške, sušienku nečokoládovú, ovocie nakrájané a všetko zbaliť do ruksaku.
Doprava hradená z príspevku ZR.

 

 

 

 

04.06. 14.40 h Lienky, 15.20 Veveričky, 16.00 Motýle - pondelok, v triede Veveričiek, záverečná hodina pre rodičov a ukážky činnosti detí na kurze oboznamovania sa s anglickým jazykom.

 

 

 

07.06. 15.30 h - štvrtok, v triede Lienok, informatívne stretnutie rodičov novoprijatých detí, ktoré nastúpia do MŠ od septembra 2018.

 

 

 

 

08.06. dopoludnia piatok. Začiatok 10-hodinovej plaveckej predprípravy v Plaveckej akadémii Devínska Nová Ves (pondelky, stredy a piatky až do 29.6.). Pre prihlásené deti z tried Motýlikov. Doprava objednaným autobusom. Hradené individuálne rodičmi ako nadštandardná aktivita.


 

 

 

12.06. - utorok, slávnostné ukončenie šk. roka, poďakovanie svätou omšou za všetky dni, ktorými nás sprevádzal náš Pán, vedená kňazom a kaplánom farnosti Dúbravka. Pre deti a zamestnancov v materskej škole.

 

 

 

19.06. o 15.30hod. – utorok, pozývame rodičov na „Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy“ v triede Motýlikov. V programe vystúpia Vaše deti.

 

 

 

Dňa 1.6.2018 ukončené prihlasovanie detí na prázdninové obdobie, určené
od 2.7. do 21.7.2018.
Pre prihlásené deti na prázdninové obdobie je potrebné uhradiť príspevok za pobyt v MŠ a stravu do 20.06.2018.
Všetkým deťom želáme požehnané,  krásne prázdniny, plné zážitkov, radosti a šťastia!!!