Tipy pre rodičov

Veľa informácií týkajúcich sa výchovy detí si dokážete nájsť na internete. Veľa informácií si vymieňate medzi sebou.

V tejto rubrike by sme Vám radi poskytovali aj náš pohľad na výchovu, či prácu s deťmi alebo informácie, ktoré sa nám, pedagógom zdajú podstatné a doležité.  

 

Môžete nám darovať 2% z vašej dane

2 percenta

Aktuálne 2% z vašej dane, opäť sa blíži čas Vášho rozhodnutia, preto Vás chceme osloviť a úprimne požiadať o Vašu pomoc, poukázaním sumy vo výške 2% - 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.Z. o  dani z príjmov za rok 2015 v znení neskorších predpisov nášmu občianskemu združeniu:

Združenie rodičov Materskej školy Bilíkova
Bilíkova1
84101 Bratislava
IČO: 31818439
Veľmi si vážime Vaše rozhodnutie. Ďakujeme!

viac informácií nájdete na našej stránke Platby a vecné plnenia alebo na www.rozhodni.sk

 

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V apríli 2018 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.
Ak vaše dieťa dovŕši do 31.8.2018 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.
Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Viac informácií nájdete v záložke Predškoláci.

 

Oznam pre rodičov detí, ktoré dovŕšili vek 3 roky po 1. februári 2014

peciatkaPodľa zákona, učinného od 1.2.2014, potvrdenie o navšteve materskej školy pre deti od 3-6 rokov majú povinne zdokladovať rodičia, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku od 1.2.2014 a neskôr. V prípade nedoručenia potvrdenia im bude prídavok na dieťa zastavený do doby doručenia uvedeného potvrdenia.

Mgr. Tatiana Tancošová
Koordinátor SSD
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Vazovova 7/A
Pracovisko Bratislava IV

 

Deti potrebujú mikróby, nie antibiotiká. Trénujete imunitu svojich potomkov?

Aby boli deti zdravé a netrpeli obezitou, rozvážame ich po rôznorodých voľnočasových aktivitách a tréningoch: futbal, karate, volejbal, tenis... To, čo však deti musia trénovať, aby boli skutočne zdravé, je ich imunita. Áno, je skutočne možné cielene trénovať detskú imunitu. Čítajte viac...