Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

 Bc. Ľudmila Vernarecová- triedna učiteľka

 Mgr. Petra Tobiášová - učiteľka
  

trieda kuriatka