Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

Mária Kollárová - triedna učiteľka
Ingrid Tkáčiková  - učiteľka

trieda kuriatka