Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

 Bc.Ingrid Hašková - učiteľka

Mgr. Eleonóra  Hunčagová - učiteľka 

 
  

trieda kuriatka