Kuriatka

kuriatko

1. trieda: 2,5-3 ročné deti

 Ingrid Tkáčiková - triedna učiteľka
  

trieda kuriatka