Motýle

motyl

4. trieda: 6 ročné deti a deti s odloženou školskou dochádzkou

Mariana Kráľovičová – triedna učiteľka
Bc. Karin Miková - učiteľka

trieda motyle