Kronika akcií 2018/2019

OKTÓBER 

 

ZAČIATOK KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI
Oboznamovanie sa s anglickým jazykom: v PO, ST, 3 skupiny detí, 1. hodina 3.10.

Spevácky krúžok: UT – párny 1. hodina 2.10.

Tanečný krúžok Hviezdička  ŠT, 3. hodina 4.10./

Predškolák: ST doobeda, 2. hodina 3.10.

Žiadame uhradiť platby tak, ako ste prihlásili svoje deti na krúžky. Ďakujeme!

 

Triedne stretnutie rodičov

8.10. o 17.00 h Lienky,

9.10. o 17.00 h Kuriatka,

10.10. o 17.00 h Motýliky,

11.10. o 17.00 h Veveričky

Prosíme o účasť bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Ďakujeme.

 

9.10. Svetový deň pošty - Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo. Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu - trieda Motýliky, Veveričky.

 

 

 

11.10. o 9.30 „Pani úroda“ - poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie jesennej úrody pánom kaplánom (deti prinášajú od 2.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, z prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale).

 

 

18.10. v MŠ o 9.30, Divadlo Dunajská vlnka, ponúka interaktívne predstavenie „Palculienka“. Pre všetky triedy (hradené z prostriedkov ZR MŠ).

 

 

 

 

 

 

23.10. 15.15 v MŠ Mesiac úcty k starším –  vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov z uvedených tried.

 

 

 

 

29.10. - 2.11. bude MŠ zatvorená z dôvôdu štátneho sviatku a jesenných prázdnin. V MŠ v týchto dňoch prebehne rekonštrukcia umyvární.

 

 

Od 2.10. do 25.10. ZBER PLASTOV v MŠ: stlačené PET flaše, obaly z mlieka, džúsov odovzdávajú rodičia do vaničky v umyvárni pri triede. (26.10. odvoz OLO).

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.            Ďakujeme!

 

 

 

SEPTEMBER

 

05.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ, na plenárne združenie rodičov v triede Motýlikov. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie bez detí z dôvodu nerušeného priebehu.

 

 

 

14.09. dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýlikov ( deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

 

 

 

19.09. doobeda v MŠ, divadlo Dúha predstaví deťom bábkový príbeh „O neposlušnej maminke“, príbeh rodinky s dvoma nezbednými deťmi, Lenky a Filipa. Neposlušnosť, hašterivosť a poučeni je hlavnou témou bábkovej hry.

 

 

21.9. idú deti z tried Veveričky a Motýle na exkurziu do ZOO. Prosíme rodičov, aby deti priviedli do MŠ do 8.00. Vstupné je 1 mrkva alebo 1 jabĺčko. Do ruksačiku si deti zabalia pitie v plastovej fľaši, malú sladkosť, ovocie, pršiplášť.

 

24.09. doobeda v MŠ, divadelné predstavenie pre všetky triedy (hradené z príspevku rodičov). 

 

 

25.09. od 15.30 do 17.00 Vás pozývame na Deň zdravia so Zdravkom, stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní 5 ich pečiatok, odmena pre deti. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok.

 

 

Slávnostná svätá omša v MŠ, s požehnaním k začiatku školského roka, (doobeda, pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok), za účasti pána farára a kaplána.

 

 

 

 

27.9. v MŠ doobeda, jazdenie na poníkoch na školskom dvore, spojené s interaktívnym výkladom pre deti, ako sa staráme o poníkov,  čistenie kopýt, výstroj jazdca, česanie poníkov,  spojené s interaktívnym výkladom (hradené z príspevku rodičov). Pre deti zo všetkých tried.

 

 

 

 

 

Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. Taktiež zberáme monočlánky, batérie z hodiniek, a iné drobné batérie, ktoré môžete uložiť do nádoby vo vstupnej hale.
Ďakujeme!