Kronika akcií 2017/2018

APRÍL

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

 

 

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti.

 

 

10.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ 8.30h do 10.00h a popoludní 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu. 

 

 

 

17.4. o 10.00h, deti z triedy Motýlikov navštívia SNG, kde absolvujú pripravený program  “MESTO“. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

20.4. „DEŇ ZEME“, dopoludňajšie aktivity na školskom dvore, zamerané na starostlivosť o prostredie v ktorom sa hráme, bývame, žijeme. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

 

23.4. o 10.00h v MŠ, „Mici a Mňau v lese“, v predstavení sa deti naučia ako chrániť prírodu, čo sa v lese smie a nesmie robiť, ako treba triediť odpad a budeme spoznávať lesné zvieratká podľa sluchu. Nebudú chýbať veselé pesničky. (Hradené z príspevku ZR.)

 

25.4. Zápis do materskej školy, v čase od 7.30.h do 16.00h v riaditeľni MŠ. Bližšie informácie na  Oznámení o zápise do materskej školy.

 

 

26.4. o 18.00h v kostole Ducha svätého, slávnostná svätá omša venovaná patrónke našej materskej školy s. Gianne Berettovej Mollovej. Po sv. omši pozývame rodičov a priateľov školy na slávnostné agapé. Ďakujeme Vám za pomoc pri zabezpečení občerstvenia. (Hradené z príspevku ZR.)

 

 

 

 

 

 

27.4. postupne od 8.00h, dopoludnia, fotografovanie všetkých detí a predškolákov na koncoročné tablo. Bližšie info Vám poskytneme na výveske v šatni tried.

 

 

 

Do 9.4. zbierame plastové fľaše a tetrapaky, odvoz posledný aprílový týždeň. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách.  Ďakujeme!

 

MAREC

 

 

1.3. od 15.00h do 17.00h konzultácia pre rodičov detí - predškolákov, podľa zápisu rodičov do tabuľky s konkrétnym časom (bez poplatku).
 
5.3.-9.3. jarné prázdniny, obmedzená prevádzka pre prihlásené deti. Prosíme rodičov, aby nahlásili  prítomnosť – neprítomnosť dieťaťa v príslušnej triede. V prevádzke bude trieda Kuriatok a Motýlikov, deti budú spojené.
 
12.3. dopoludnia, v dvoch skupinách interaktívny projekt „Ako vzniká kniha“ v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá. Prvá skupina Kuriatka, Lienky 9.00h, druhá skupina Motýliky, Veveričky 9.45h. (Hradené z príspevku združenia rodičov.) 
 
 

 

12.3.-16.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 8. ročník „Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.)
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3. dopoludnia, návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek  v Základnej škole na Nejedlého ul. 
 
14.3. dopoludnia, návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek  v Základnej škole na Beňovského ul.
 
 
 

 

21.3. 9.30h beseda so spisovateľkou pani Lazárovou v MŠ, pre deti z tried Veveričiek a Motýlikov.
 
 
22.3. dopoludnia sa bude konať celoškolské kolo v prednese poézie „ Povieme si básničku“. V porote budú zastúpení oslovení rodičia. (Odmeny do súťaže hradené zo Združenia rodičov.)
 
 
26.3. o 10.00 Veveričky, o 10.30 Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke. 

 
 
 
 
Od 26.3. do 9.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme!
 
 
 
 
27.3. 9.30 výchovný koncert v MŠ „ Hudba okolo Európy“, pre všetky triedy. (Hradené z príspevku združenia rodičov.)

 
 
 
 
 
Každú stredu v mesiaci prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. (Hradené individuálne rodičmi.)
 

 

 
 

FEBRUÁR

 

 
 
5.2. – 26.2. pondelky, stredy a piatky od 9.45h do 10.45h prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti z tried Motýliky a Veveričky. (Hradené individuálne rodičmi). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2doplňujúca hodina Ľudovienky v triede Kuriatok, bližšie informácie dostanete e-mailom od lektorky Aničky.
 
8.2. popoludní bude v triede Veveričiek, vystúpenie „Ľudovienky“, pre rodičov prihlásených detí, ktoré navštevujú krúžok.
Lienočky o 15.00 hod.
Veveričky o 15.35 hod.
Motýliky o 16.10 hod.
 
 
 
8.2. začína dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každú stredu dopoludnia, okrem dní kedy, je v stredu korčuľovanie (hodina sa presúva na štvrtok). V priestoroch CMŠ, v troch skupinkách, kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Kubasová. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky. (Hradené individuálne rodičmi).
 
 
12. a 15.2. prebieha depistáž detí – školská zrelosť, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá.
 
20.2. o 9.30 sa v MŠ deti z triedy Kuriatok Lienok zúčastnia divadelného predstavenia „Príbehy psíka Huga“. (Hradené z príspevku ZR)
 
 
 
 
 
Návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek, v základnej škole Nejedlého a Beňovského. Termín dodatočne oznámime.
 
 
 
Celoročne zbierame papier, do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.
ĎAKUJEME! :-)
 

 

 

JANUÁR 

 

16.1. Novoročná - trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole za účasti pána kaplána Peťa Pajerského.

 

 

 

 

26.1.  Odchod zmluvným autobusom o 9.15Detské mesto povolaní, interaktívne zábavné centrum pre deti v Bory Mall – Devínska Nová Ves. Pre deti z triedy Motýlikov Veveričiek. Hradené z príspevku ZR.

 

29.1. Fašiangový karnevalvšetky triedy, deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábavasúťažepromenáda v maskách. Občerstvenie hradené z príspevku ZR. 


 

 

 

31.1Záverečná hodina „Predškoláka“, spojená s konzultáciou lektorky po návšteve predškolákov v Základnej škole Nejedlého, a v ZŠ BeňovskéhoTermín návštevy predškolákov v Základnej škole Nejedlého, a v ZŠ Beňovského dodatočne oznámime.


Celoročne zbierame papier, do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia priebežne papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera. 

Ďakujeme!
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
DECEMBER

 

8.12. o 9.30h (piatok), divadelné predstavenie pre deti, divadlo Dunajka „Prvý ako anjelik alebo vitajte v advente“ + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre deti. (Hradené z príspevku ZR).
 
Od 13.12. do 21.12. denne, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik. Stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00h. Zmena bude v deň dielničiek, t. j. 13.12. mimoriadne o 16.15h. Tešíme sa na Vašu účasť.
 
 
12.12. o 15.15h (utorok), v triede Lienok - vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.
 
 
13.12. o 15.15h (streda), v triede Kuriatok a Veveričiek -  vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok a Veveričiek.
 
 
14.12. o 15.15h (utorok), v triede Motýlikov - vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Motýlikov.
 
 
18.12.doobeda (utorok), Divadlo Žihadlo, divadelná rozprávka „SNEHULIAČKOVCI“, ponúka veselý a napínavý príbeh jednej snehuliackej rodinky, plný snehu, spevu, šantenia a nehy...(Hradené z príspevku ZR).  
 
 
 
Vianočné prázdniny budú v dňoch od 27.12.2017 do 7.1.2018,
stretneme sa v pondelok 8.1.2018.
 
 
 

 

 

NOVEMBER
 
Jesenná brigáda na školskom dvore v spolupráci so ZR MŠ Bilíkova - 11.11. Tešíme sa na spoločné stretnutie a pomoc pri úprave záhrady.
 
 
 
 
„Lieky nie sú cukríky“, deti triedy Veveričiek, Motýlikov, návšteva lekárne k téme staráme sa o svoje zdravie. 
 
 
 
 
 
„Tajomstvo zdravej kuchyne“- hry a ochutnávky - šalát, ovocná šťava, enviro aktivity pre všetky triedy.
 
 
 
„Zdravie z prírodnej lekárne“ - hry, enviro aktivity, bylinky a zdraviu prospešné potraviny, všetky triedy.
 
 
 
 
 
 
14.11. dopoludia, návšteva SNG, deti z triedy Motýľov. „Skladačka“ – témy história, vrstvy príbehu, dokončenie vlastného príbehu v ateliéri (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 

Divadlo Agapé „ O lenivom lišiakovi“, interaktívne predstavenie pre deti (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 
 
 
 
 
21.11. o 9.15h v MŠ, „Veľký rytiersky turnaj“, voľné pokračovanie príbehu rytiera Gastona hravou formou sa deti dozvedia o našej histórii (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoročne zbierame papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.        
 Ďakujeme!
 

 

 

OKTÓBER

Začiatok krúžkovej činnosti
Oboznamovanie, anglický jazyk hrou: pondelky a stredy poobede   (1.hodina 2.10.)
Spevácky krúžok: utorok – nepárny týždeň poobede (1.hodina 3.10.)
Ľudovienka: štvrtok poobede (1.hodina 5.10.)
Kurz Predškolák: streda doobeda (1.hodina 11.10.)
 
 
 
Triedne stretnutia rodičov:
3.10. o 17.00h Lienky
4.10. o 17.00 h Kuriatka
5.10. o 17.00 h Motýliky
9.10. o 17.00 h Veveričky
 
 
4.10. Divadielko Príbeh jedného rytiera.
 
 
 
9.10. Svetový deň pošty- Tajomstvo listu – poštárske tajomstvo.  Ako cestuje list, interaktívne hry medzi triedami v MŠ, exkurzia na poštu. (Exkurzia trieda Motýliky, Veveričky)
 
 
 
 
11.10.2017 o 9.30h „Pani úroda“- poďakovanie za úrodu a slávnostné požehnanie jesennej úrody pánom kaplánom. Deti prinášajú od 5.10 do 10.10. rôzne plody zo záhrady, prírody a spoločne vystavujeme Božie dary vo vstupnej hale.
 
 
 
 
 
17.10. o 15.15h v MŠ - Mesiac úcty k starším – pilotné vystúpenie detí s krátkym kultúrnym programom, tvorivé dielničky v triede Motýlikov a Veveričiek. Srdečne pozývame starých rodičov z uvedených tried.
 
 
 
 
 
20.10. „Šarkaniáda“ - výstava. Deti s rodičmi doma vytvoria šarkanov - preberanie prác v triedach, výstava vo vstupnej hale MŠ.  Od 16.10 do 19.10. deti nosia šarkanov do tried, od 20.10. do 3.11. výstava v hale. Odmena pre každé dieťa, hradená z príspevku ZR MŠ.
 
 
 
 
17.10. v MŠ o 9.00h, Divadlo na hojdačke, interaktívne predstavenie „TDPASLÍK“ - o štyroch ročných obdobiach, zamerané aj na správny  rečový prejav detí. Pre všetky triedy, hradené z prostriedkov ZR MŠ.
 
 
 
 
Od 5.10. do 25.10. ZBER PLASTOV v MŠ. Stlačené pet flaše, obaly z mlieka, džúsov odovzdávajú rodičia do vaničky v umyvárke pri triede. 26.10. odvoz OLO/.
 
  
Celoročne zberáme papier do kontajnera, pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier, doniesť a hodiť do papierového kontajnera.         
Ďakujeme!
 
 
 
 

SEPTEMBER

7.9. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ na plenárne združenie rodičov. (Z organizačných dôvodov prosíme účasť bez detí.)

 

14.9. dopoludňajšia vychádzka ku jaskynke Panny Márie v Dúbravke, deti z tried Veveričiek a Motýľov (deti môžu priniesť kahanček, kvety).

 

(20.9.) pre nepriaznivé počasie PRELOŽENÉ na 28.9. od 15.15 h do 17.00 h. Pozývame Vás na Deň zdravia so Zdravkom - stretnutie rodičov a detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si deti prevezmú na školskom dvore o 15.15 h, po spoločnej úvodnej rozcvičke spoločne absolvujú stanovištia a deti získavajú pečiatky. Na záver ochutnávka ovocia, zeleniny, zdravých koláčov a nátierok (možnosť donášky zdravých koláčikov z domácnosti, ďakujeme!). 

 

27.9. 10.30 h v MŠ detská svätá omša (pre deti a zamestnancov MŠ v triede Lienok). 

 

28.9. 10.15 h v MŠ sokoliarske vystúpenie Falconarii priblíži život nočných a denných dravcov (školský dvor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.9.2017 deti z tried Veveričky a Motýliky pôjdu na výlet objednaným autobusom do bratislavskej ZOO. Odchod spred MŠ o 8.45 h. So sebou si treba vziať ruksačik a v ňom fľašu s vodou, ovocie a nečokoládovú sladkosť. Ako vstupné každé dieťa prinesie 1 mrkvu alebo 1 jablko. Hradené z prostriedkov Združenia rodičov MŠ.

 

 

Celoročne zbierame papier do kontajnera pred materskou školou. Podľa možnosti môžu rodičia papier doniesť a hodiť do kontajnera.
Ďakujeme!