2% daní

rozhodni.skdve percenta

Združenie rodičov MŠ Bilíkova je registrované do Zoznamu prijímateľov 2%.

Venovaním 2% zo svojej dane Združeniu rodičov MŠ Bílikova neplatíte ani korunu navyše a zároveň pomôžete svojim deťom. Vašim rozhodnutím zaväzujete Daňový úrad (DÚ), aby 2% z Vami zaplatenej dane previedol na náš účet. Takto venované peňažné prostriedky príslušný DÚ preposiela na účet Združenia rodičov MŠ Bílikova v mesiacoch jún / júl. Peňažné prostriedky sú pripísané v čiastkach ako boli darované, t.j. môžete si spätne skontrolovať, či DÚ odviedol Vami poukázané peňažné prostriedky. V našom výpise z účtu vidieť iba identifikáciu daňového úradu, t.j. obvod, číslo účtu a finančnú čiastku.

PRE NÁS JE DARCA NEIDENTIFIKOVATEĽNÝ, A PRETO BY SME SA TOUTO CESTOU CHCELI POĎAKOVAŤ VŠETKÝM, KTORÍ SA ROZHODLI TIETO PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY VENOVAŤ NAŠEJ ŠKOLKE.

Finančná podpora je určená na doplnenie hracích prvkov na školskom dvore, na nákup pracovných pomôcok, hračiek, športových potrieb, hudobných nástrojov, na organizovanie divadelných predstavení v priestoroch materskej školy a pod. (podrobnejšie použitie 2% za predchádzajúce obdobie bude uverejnené na nástenke vo vestibule MŠ).

Finančné prostriedky získané prostredníctvom tohto mechanizmu umožňujú škole prilepšiť si a tak použiť ušetrené finančné prostriedky, ktoré prúdia do škôlky z Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Vás rodičov vo forme príspevku na prevádzku materskej školy na iné potrebné účely. Veríme, že postupne bude každé dieťatko našej MŠ disponovať nielen nevyhnutnou výbavou každého škôlkara, ale bude sa tešiť aj z krajších, zrenovovaných priestorov.
Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti vo svojom okolí známym, priateľom a členom rodiny, ktorí by boli ochotní podporiť naše úsilie a venovať nám 2% dane.

 

Upozornenie: v tomto roku spolupracujeme pri výbere 2% s cirkevnou MŠ v Lamači. Predvyplnené tlačivo je k dispozícii v šatniach našej MŠ, elektronický formát je k dispozícii v prílohe nižšie. Viac informácii získate u Združenia rodičov MŠ Bilíkova. Veľmi si vážime Vaše rozhodnutie - ďakujeme!

 

 

2 % z dane: Tlačivo a informácie

 

POSTUP KROKOV NA POUKÁZANIE % Z DANE (www.rozhodni.sk)

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

 

Súbor: 

PrílohaVeľkosť
PDF icon 2019_vyhlasenie_fo_2_percenta_opravene2.pdf149.54 KB