Závery inšpekcie

26.04.2018

Na prelome februára a marca v našej MŠ prebehla inšpekcia. Závery boli doručené vedeniu MŠ a tešíme sa, že podľa odbornej správy 1. "Stav a úroveň učenia sa boli na dobrej úrovni", 2. "Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni" a 3. "Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni". Budeme sa snažiť aj naďalej, aby deti a zamestnanci boli v našej materskej škole spokojní. Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ sa podporu!