Prebieha zbierka trvanlivých potravín "Stolček, prestri sa!" na prázdninové obdobie

21.06.2019

Potraviny, ktoré spoločne vyzbierame, pomôžu rodinám v núdzi ľahšie preklenúť obdobie prázdnin. Zberné miesto je vo vstupnej hale MŠ. V mene bratov kapucínov ďakujeme - Pán Boh zaplať!