Športujeme nielen na Dni zdravia

Cieľom projektu "Športujeme nielen na Dni zdravia" bolo vytvorenie celoročnej športovej zóny s novými certifikovanými prvkami z agátového dreva. Chceli sme tak nadviazať na tradíciu Dňa zdravia v materskej škole a podporovať deti k pestovaniu návykov zdravého životného štýlu na školskom dvore a k športovaniu po celý rok. 

logo nadacia tatrabanky

V spolupráci pani Bandurovej a pána Kubasa sme v máji 2015 podali projekt cez Nadáciu Tatrabanky a získali grant vo výške 325 EUR.

Finančný príspevok bol použitý na spolufinancovanie balančného mosta na školskom dvore, ktorý bol osadený 10.9.2015 firmou Preliezka s.r.o.

balancny most