Škôlka v záhrade

projekt skolka v zahrade

Cieľom projektu „Škôlka v záhrade“ je dotvorenie kompaktného priestoru v areáli školského dvora a vytvorenie exteriérovej učebne. Revitalizovaný priestor by mal slúžiť na realizáciu edukačných aktivít ako aj nová oddychová zóna pre deti. Prostredníctvom zážitkového učenia priamo v prírode chceme učiť deti mať rád prírodu a vedieť sa o ňu aj postarať. Revitalizovaný priestor školskej záhrady sa natrvalo začlení do školského dvora a bude slúžiť deťom a pani učiteľkám po celý školský rok. Autorom projektu je Denisa Bandurová.

 

logo DubravkaV spolupráci pani Ambrošovej, pani Bandurovej a pani riaditeľky sme v apríli 2015 podali projekt na Miestnom úrade Bratislava - Dúbravka. Komisia školstva a mládeže MČ Dúbravka so starostom pánom Zaťovičom schválila pre náš projekt dotáciu vo výške 300 EUR. 

 

Čo sa nám podarilo zrealizovať a čo nás ešte čaká:

Počas jarných brigád v apríli až júni 2015 sme pomocou rodičov začali s revitalizovaním priestoru nevyužívaného pieskoviska na školskom dvore. Nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa oteckom podarilo odstrániť betónový múrik (cca za 15 hodín), ktorý lemoval nevyužívaný priestor.
2.júla 2015 sme dali doviezť 8m3 zeminy na zasypanie 
nevyužívaného pieskoviska. Počas 4 hodín dobrovoľnej práce sa nám podarilo jamu zasypať a pripraviť terén na zatrávnenie. Zemina a jej dovoz a trávnaté osivo bolo hradené z príspevkov Združenia rodičov.
10. septembra 2015 bol priestor zatrávnený a bola osadená tabuľa na písanie.
Časom pribudnú lavičky so stolíkmi, vlastnoručne zhotovené búdky pre vtáčiky a kvetináče na pestovanie byliniek.

tabula

 

Veľká vďaka všetkým, ktorí nám pomáhajú. Všetko robíme pre naše deti.

Súbor: