UPOZORNENIE O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŚKOLY GIANNY BERETTOVEJ MOLLOVEJ

09.03.2020

Na dnešnom zasadnutí odborníkov 9.3.2020  na magistráte hl. mesta Bratislavy

a v súčinnosti so štátnymi orgánmi a rozhodnutím primátora mesta sa Bratislavská arcidiecéza, rozhodla zatvoriť preventívne takisto všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 5 dní.

   Plošné zatvorení materských a základných škôl na 5 dní  a to od utorka 10.marca 2020 do pondelka 16.3.2020.

Dôvodom je preventívne opatrenie, spomalenia šírenia nového vírusu  COVID 19, medzi obyvateľmi, najviac ohrozenými obyvateľmi a to seniormi. Preto je dôležité zodpovedné zváženie opatery detí v tejto situácii u starých rodičov.

Nové potvrdené prípady vodička električky MHD a učiteľka MŠ v Ružinove / MŠ Palkovičova /

Výzva znie, aby sme v tomto období nenavštevovali hromadné, masové stretnutia, nákupné centrá, využili individuálne vychádzky do prírody a nezgrupovali sa na oslavách, stretnutiach vo väčších skupinách.

V prípade nových pokynov od zriaďovateľa, alebo iných kompetentných inštitúcií vás budeme informovať na webstránke školy.


9.marca 2020                                                                Mgr. Iveta Jánošíková
                                                                                            riaditeľka CMŠ

Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu