OZNAM

01.06.2020

Od 15.6.2020 do 30.6.2020 prevádzka v Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej pokračuje v čase od 7.00h do 16.00h, za dodržiavania hygienických opatrení, ranný filter, dezinfekcia rúk deti aj dospelí, meranie teploty deťom, umytie rúk v umyvárke pred vstupom do triedy. Podpis tlačiva v šatni zákonný zástupca. Denne čistú vodu v podpísanej plastovej fľaške si dieťa berie do triedy. Zákonný zástupca používa v budove rúško, alebo náhradné prekrytie nosa a úst.