Informácia o vydaní rozhodnutia o zápise

01.07.2020

Vážení rodičia, dňa 8.7.2020, vydávam rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Cirkevnej matertskej školy Gianny Berettovej Mollovej, v školskom roku 2020/2021 v čase od 8.30h do 11.30h popoludní od 14.00h do 16.00h v budove CMŠ. Prosím o dodržanie hygienických opatrení, pri vstupe do budovy, dezinfekcia rúk, použitie rúška, návlekov na topánky.
Potrebné priniesť !!!!
Originál vyplnenú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú od pediatra aj o očkovaní, rodný list dieťaťa k nahliadnutiu, občiansky preukaz zákonného zástupcu.  V pripade potreby ma kontaktujte.
Mgr. Iveta Jánošíková,riaditeľka