Aktuality a oznamy

17.09.2018

25.9. o 15.30h do 17.00h  Vás pozývame na Deň zdravia so Zdravkom - stretnutie rodičov, detí v športovom duchu v školskej záhrade. Rodičia si prevezmú deti na školskom dvore po úvodnej rozcvičke a spoločne absolvujú stanovištia a získavajú pečiatky. Po získaní piatich pečiatok deti dostanú odmenu. Na záver bude pripravená ochutnávka ovocia, zeleniny zdravých koláčov a nátierok.

13.09.2018

V piatok 14.9. doobeda sa deti z tried Veveričiek a Motýlikov prejdú do starej Dúbravky ku kaplnke Panny Márie. Deti môžu prinieť kahančeky (zapália ich pani učiteľky) a kvietky. Do ruksačika si môžu zabaliť pitie v plastovej fľaši, nakrájané ovocie a nečokoládovú drobnú sladkosť.

05.09.2018

05.09. o 17.00 h v MŠ, pozvánka pre všetkých rodičov detí MŠ na plenárne združenie rodičov v triede Motýlikov. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie bez detí z dôvodu nerušeného priebehu.

 

 

04.09.2018

05.09. o 17.00 h sa bude konať plenárne rodičovské združenie v triede Motýlikov pre všetkých rodičov detí MŠ. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie sa bude konať bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Tešíme se na Vás! (Pre zobrazenie programu prosím rozkliknite nadpis.) 

Program:

03.09.2018

Milé deti a rodičia, vitajte v novom školskom roku! 

02.09.2018

V šk. roku 2018-2019 sme do školského výchovno - vzdelávacieho programu Svetielko zaradili výchovu k čnostiam. Na tejto stránke chceme rodičov informovať o aktivitách v jednotlivých mesiacoch.

VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Čnosť je schopnosť konať dobro, vyžaduje si slobodné rozhodnutie a nikdy sa nekoná automaticky. Výchovou k čnostiam chceme u detí vytvárať postoje a modely správania, ktoré im umožnia adekvátne reagovať v každodenných situáciách. Čnosti  im poskytnú základ pre pravé hodnoty, istotu, autonómiu, kritické myslenie, stabilitu.

31.08.2018
  • Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predprimárne vzdelávanie
  • Kontakt pre záujemcov: riaditel@cmsbilikova.sk
23.07.2018

Od 3.septembra 2018  bude prevádzka MŠ v čase 7.00-17.00. Tešíme sa na vás, milé Kuriatka, Lienočky, Veveričky a Motýliky!

04.07.2018

Prázdninový režim v MŠ je v dňoch 2.-20.7.2018. Prevádzková doba je od 7.00 do 16.30. Prosíme rodičov, aby deťom priniesli do skrinky uteráčik, plavky, opaľovací krém a klobúčik na horúce letné dni. Od 21.7. je  MŠ zatvorená a nový školský rok začína v pondelok 3.9.2018 s prevádzkou 7.00-17.00. 

 

25.06.2018

S pani učiteľkami si naši predškoláci nacvičili program pre rodičov, potešili sa z odmeny za dobre vykonanú prácu počas celého roka a potom oslavovali pri spoločnom stole. (Pre zobrazenie foto rozklikni nadpis.)

Stránky