Aktuality a oznamy

18.11.2018

V utorok 20.11. sa deti z triedy Motýlikov vyberú do Slovenskej národnej galérie a dozvedia sa, čo sú "Dôležité taľafatky". Prosíme rodičov, aby deti do MŠ priviedli do 8:00. Do ruksačikov si deti zabalia pršiplášť, pitie v umelohmotnej fľaši a malú nečokoládovú sladkosť a ovocie. Tešíme sa na nové zážitky!

09.11.2018

V pondelok 12.11. od 9.00 sa pre všetky triedy v našej MŠ bude premietať film v kupole sférického kina. Počas programu sa deti ocitnú v 3D priestore a majú pocit, že sú súčasťou deja. Uvidia príbeh z prírody, hviezdy... (hradené z príspevkov ZR MŠ Bilíkova).

 

06.11.2018

6.11. spomienková vychádzka, zapálenie sviečky na cintoríne v Dúbravke za zosnulých, deti z triedy Motýlikov (deti môžu priniesť kahanček). 

 

9.11. „Šarkaniáda“, výstava doma vytvorených šarkanov v hale MŠ od 5. do 9.11. odovzdať triednej pani učiteľke (malá odmena pre deti, ktoré sa zapoja do výstavy hradené ZR).

 

 

06.11.2018

PRACOVITOSŤ - november

Rodina je tiež miestom, kde sa dieťa učí byť tímovým hráčom. Ak je dieťa zapojené do práce, získava tak praktické zručnosti, skúsenosti, pracovnú morálku, pocit užitočnosti, radosť zo spoločnej činnosti. Batoľatá a predškoláci majú prirodzenú túžbu napodobňovať to, čo robíme. Samozrejme, že to ešte dobre nevedia. Musíme im „pomáhať, aby mohli pomáhať“ a to mnohých rodičov odradí. Využime teda prirodzenú túžbu detí, podchyťme ju a rozvíjajme. Určite to oceníme, ak budú deti staršie a budú považovať prácu ako niečo samozrejmé a prirodzené.

22.10.2018

0d 29.10. do 2.11. bude prevádzka MŠ prerušená z dôvodu štátneho sviatku a jesenných prázdnin. Nástup do MŠ bude 5.11. (v pondelok).

 

22.10.2018

Od 5.11. do 9.11.2018 k nám priletia šarkany, ktoré si deti vyrobia doma v spolupráci s rodičmi alebo súrodencami. Každý šarkan bude odmenený (aj keď nepoletí) a vystavený v hale MŠ.

11.10.2018

V šk. roku 2018-2019 sme do školského výchovno - vzdelávacieho programu Svetielko zaradili výchovu k čnostiam. Na tejto stránke chceme rodičov informovať o aktivitách v jednotlivých mesiacoch.

VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Čnosť je schopnosť konať dobro, vyžaduje si slobodné rozhodnutie a nikdy sa nekoná automaticky. Výchovou k čnostiam chceme u detí vytvárať postoje a modely správania, ktoré im umožnia adekvátne reagovať v každodenných situáciách. Čnosti  im poskytnú základ pre pravé hodnoty, istotu, autonómiu, kritické myslenie, stabilitu.

11.10.2018

18. októbra sa deti z celého sveta môžu stať aktérmi v medzinárodnom dianí a prispieť k riešeniu nepokojov a konfliktov. O 9:00 miestneho času sa deti z viac ako 70 krajín zapoja do medzinárodnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec, v ktorej budú prosiť o pokoj a jednotu vo svete.

 

11.10.2018

Ako sa deti majú v našej škôlke? Foto zo všetkých aktivít nájdete vo Fotogalérii a na našej Facebookovej stránke.

11.10.2018

Dnes tanečný krúžok Hviezdička pre chorobu pani učiteľky nebude.

Stránky