Aktuality a oznamy

26.04.2018

Na prelome februára a marca v našej MŠ prebehla inšpekcia. Závery boli doručené vedeniu MŠ a tešíme sa, že podľa odbornej správy 1. "Stav a úroveň učenia sa boli na dobrej úrovni", 2. "Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni" a 3. "Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni". Budeme sa snažiť aj naďalej, aby deti a zamestnanci boli v našej materskej škole spokojní. Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ sa podporu! 

14.04.2018

Ďakujeme všetkým malým aj veľkým pomocníkom! Viac v albume na našom Facebooku.

06.04.2018

10.4. sa bude konať Deň otvorených dverí v našej MŠ od 8.30h do 10.00h popoludní od 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu. 25.4. sa bude konať zápis do materskej školy, v čase od 7.30h do 16.00h v riaditeľni MŠ.

06.04.2018

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti. 

25.03.2018

Prevádzka cirkevnej materskej školy

bude prerušená od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok).

CMŠ bude v prevádzke od stredy 04.04.2018.

 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 

nádej Bielej soboty a víťazstvo

24.03.2018

Foto z ďalších našich aktivít nájdete na Facebooku.

24.03.2018

Ak máte záujem o meranie zraku, je potrebné prihlásiť dieťa a podpísať informovaný súhlas u pani triednej učiteľky.

 

21.03.2018

V stredu 21.3. o 16.15 hod. v triede Motýľov bude stretnutie rodičov budúcich prvákov (bez účasti detí) s pani psychologičkou a pani učiteľkami ZŠ Beňovského a ZŠ Nejedlého.

 

Stránky