Aktuality a oznamy

23.10.2017

Zbierku trvanlivých potravín pre núdznych organizuje rád kapucínov. Škatuľa na potraviny je umiestnená vo vestibule našej MŠ vždy v poslednom týždni mesiaca. Zbierka je spojená s programom zvyšovania finančnej gramotnosti prijímateľov potravinovej pomoci. Ďakujeme, že spoločne môžeme podporiť tento projekt!

23.10.2017

Prinesené stlačené PET fľaše a "tetrapaky" (obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, atď), prosíme, ukladajte v plastových taškách do vaničiek v umyvárkach pri jednotlivých triedach. Odvoz je naplánovaný na 26.10. Ďakujeme! 

17.10.2017

30.10.-1.11. bude MŠ zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin a štátneho sviatku.

 

11.10.2017

V rámci Mesiaca úcty k starším srdečne pozývame starých rodičov detí z tried Veveričky a Motýliky na pilotné vystúpenie detí s krátkym programom a tvorivé dielničky. 

10.10.2017

Prosíme, aby deti s rodičmi doma vytvorili šarkanov (nemusia byť schopné lietať) a odovzdali ich triednym p. učiteľkám od 16.10 do 20.10. Od 20.10. do 3.11. budú dielka vystavené vo vstupnej hale MŠ pre radosť všetkých. Každé dieťa dostane odmenu. Tešíme sa na nápady! :)

06.10.2017

Prosíme rodičov, aby po chorobe dieťaťa vždy odovzdali pani tr. učiteľke "Prehlásenie o bezinfekčnosti" (k dispozícii vytlačené v šatni pri každej z tried, stačí vyplniť). Pri dlhšie trvajúcej chorobe prosíme navyše aj potvrdenie od detského lekára, tak ako doteraz (viď vyjadrenie príslušných úradov k otázke nevydávania potvrdení zo strany pediatrov po 1.9.2017).

05.10.2017
Začiatok krúžkovej činnosti
Oboznamovanie, anglický jazyk hrou: pondelky a stredy poobede   (1.hodina 2.10.)
Spevácky krúžok: utorok – nepárny týždeň poobede (1.hodina 3.10.)
Ľudovienka: štvrtok poobede (1.hodina 5.10.)
Predškolák: streda (1.hodina 11.10.)
04.10.2017
Do našej MŠ prišiel rytier Gaston so svojou hradnou pani Helen, aby naučili deti ako sa kedysi žilo na hrade i v podhradí.
 
 
04.10.2017

(Klikni na nadpis pre zobrazenie celého článku.) Prosíme rodičov a deti, aby v dňoch od 5.10. do 10.10. priniesli plody jesene zo záhrady a prírody (tekvice, gaštany, šišky, šípky, atď) na výzdobu vstupnej haly MŠ.

Stránky