Aktuality a oznamy

04.03.2018
Vážení rodičia, veríme, že pochopíme zmysel potrebnej zmeny, ktorá zachová školskú jedáleň a ponúkne deťom zdravú, chutnú „našu“ stravu. Po vzájomnej komunikácii bola väčšina prítomných na stretnutí rodičov na jeseň 2017 za zachovanie našej školskej kuchyne. Po spracovaní finančnej analýzy nákladov na prevádzku školskej kuchyne, sme rozhodli o platbe 20 EUR mesačne na dieťa. Na základe analýzy rastu cien potravín sa od 1. marca 2018 mení stravná jednotka na dieťa a deň z 1,27 EUR na 1,34 EUR.

 

04.03.2018

Od 26.3. do 9.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme! 

04.03.2018

13.3. dopoludnia sa bude konať návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek v Základnej škole na Nejedlého ul.

14.3. predškoláci navštívia Základnú školu na Beňovského ul.

 

04.03.2018

12.3.-16.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 8. ročník „Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.) 

04.03.2018
1.3. od 15.00h do 17.00h konzultácia pre rodičov detí - predškolákov, podľa zápisu rodičov do tabuľky s konkrétnym časom (bez poplatku).
 
5.3.-9.3. jarné prázdniny, obmedzená prevádzka pre prihlásené deti. Prosíme rodičov, aby nahlásili  prítomnosť – neprítomnosť dieťaťa v príslušnej triede. V prevádzke bude trieda Kuriatok a Motýlikov, deti budú spojené.
 
12.3. dopoludnia, v dvoch skupinách interaktívny projekt „Ako vzniká kniha“ v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá.
14.02.2018

Od štvrtka 15.2.2018 začína nový cyklus Ľudovienky pre prihlásené deti z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov.

.

08.02.2018

Ďakujeme deťom a lektorke Aničke za krásne vystúpenie!

Pozrite si aj fotoalbum.

08.02.2018

Deti z tried Lienočky a Veveričky dnes vystúpia o 15.30 hod.

Motýliky o 16.10 hod.

07.02.2018

Depistáž preškolákov bude prebiehať v našej CMŠ pre prihlásené deti v troch skupinách a to v dňoch 12.2, 15.2. a 27.2. 2018. Rozpis zadelenia detí do jednotlivých skupín: 

Stránky