Aktuality a oznamy

04.09.2018

05.09. o 17.00 h sa bude konať plenárne rodičovské združenie v triede Motýlikov pre všetkých rodičov detí MŠ. Účasť rodičov potrebná. Stretnutie sa bude konať bez detí z dôvodu nerušeného priebehu. Tešíme se na Vás! (Pre zobrazenie programu prosím rozkliknite nadpis.) 

Program:

03.09.2018

Milé deti a rodičia, vitajte v novom školskom roku! 

02.09.2018

V šk. roku 2018-2019 sme do školského výchovno - vzdelávacieho programu Svetielko zaradili výchovu k čnostiam. Na tejto stránke chceme rodičov informovať o aktivitách v jednotlivých mesiacoch.

VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Čnosť je schopnosť konať dobro, vyžaduje si slobodné rozhodnutie a nikdy sa nekoná automaticky. Výchovou k čnostiam chceme u detí vytvárať postoje a modely správania, ktoré im umožnia adekvátne reagovať v každodenných situáciách. Čnosti  im poskytnú základ pre pravé hodnoty, istotu, autonómiu, kritické myslenie, stabilitu.

31.08.2018
  • Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predprimárne vzdelávanie
  • Kontakt pre záujemcov: riaditel@cmsbilikova.sk
23.07.2018

Od 3.septembra 2018  bude prevádzka MŠ v čase 7.00-17.00. Tešíme sa na vás, milé Kuriatka, Lienočky, Veveričky a Motýliky!

04.07.2018

Prázdninový režim v MŠ je v dňoch 2.-20.7.2018. Prevádzková doba je od 7.00 do 16.30. Prosíme rodičov, aby deťom priniesli do skrinky uteráčik, plavky, opaľovací krém a klobúčik na horúce letné dni. Od 21.7. je  MŠ zatvorená a nový školský rok začína v pondelok 3.9.2018 s prevádzkou 7.00-17.00. 

 

25.06.2018

S pani učiteľkami si naši predškoláci nacvičili program pre rodičov, potešili sa z odmeny za dobre vykonanú prácu počas celého roka a potom oslavovali pri spoločnom stole. (Pre zobrazenie foto rozklikni nadpis.)

11.06.2018

V stredu 20.6. alebo 27.6. o 15.30 sa rodičia detí prihlásených na aktivitu Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina môžu prísť pozrieť na otvorenú hodinu s pani lektorkou Katkou Kubasovou.

07.06.2018

V utorok 19.6. o 15.30 hod. pozývame rodičov na Rozlúčkovú slávnosť detí odchádzajúcich do základnej školy v triede Motýlikov. V programe vystúpia Vaše deti. Tešíme sa na Vás! Prosíme rodičov, aby priniesli drobné občerstvenie. Ďakujeme!

07.06.2018

Platí to pre deti, ktoré budú navštevovať MŠ v júli. (Prevádzka MŠ do 20.7.2018.) Ďakujeme! :-)

Stránky