Aktuality a oznamy

13.01.2019

Vo štvrtok 31.1. tanečný krúžok Hviezdička srdečne pozýva rodičov a starých rodičov detí z tried Lienočky, Veveričky a Motýle, ktoré sa od septembra každý štvrtok stretávali a cvičili pri hudbe a vlastnom speve, na otvorenú hodinu v triede Veveričíek. Lienočky o 15.15h. Veveričky a Motýle o 16.00h.

13.01.2019

Kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov sa uskutoční na zimnom štadióne v Lamači v dňoch 4. - 22. februára v čase 9.45-10.45 v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek.

13.01.2019

SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT- január, február

13.01.2019

Naša materská škola získala  v jesennom grantovom programe  Magistrátu hlavného mesta Bratislavy finančnú dotáciu vo výške 500 € na projekt : „Pozrite sa, čo už dokážem!“ Tento náš projekt je zameraný na výtvarné a tanečné aktivity.
Počas prvých  4 mesiacov školského roka 2018/2019 sa deti našej škôlky vďaka usilovným učiteľkám a lektorkám zapojili do 5 výtvarných súťaží a v troch z nich boli ocenení odbornou porotou. Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaží zapojili. 

20.12.2018

• Rodina je najlepším prostredím pre návyk „štedrosti“. Práve tam by sme mali poskytnúť deťom príležitosť k dávaniu a k deleniu sa, hoci aj s malými vecami. Spolunažívanie v rodine ponúka veľa príležitostí pre dieťa, aby bolo štedré k rodičom, súrodencom, k starým rodičom, k bratrancom a sesterniciam.
• Odmala má dieťa vrodenú predispozíciu byť veľkorysý, slúžiť a pomáhať. Je potrebné  usmerňovať tento prirodzený sklon k objaveniu potreby byť veľkorysý a k radosti, ktorú  pri tom pociťuje.
• Malé povinnosti pomáhajú pri výchove k štedrosti a zodpovednosti.

 

20.12.2018

Milí rodičia, deti, priatelia našej MŠ, želáme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a tešíme sa na Vás v pondelok 7.1.2019! 

16.12.2018

Milí rodičia, kvôli vianočnej besiedke sa Deviatnik bude v pondelok 17.12. konať o 16.30. Stretneme sa v triede Lienočiek.

12.12.2018

Trieda Veveričiek získala v súťaži OLO art prvé miesto v kategórii MŠ za prácu Kvety Matky Terezy. Cena bola deťom slávnostne odovzdaná dnes 12.12.2018 v hoteli Holiday Inn Bratislava.

07.12.2018

Od 11.12. do 19.12. pozývame všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny. Stíšime sa pri spoločnej modlitbe a koledách v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00. Tešíme sa na vás :-)

05.12.2018

Srdečne pozývame rodičov na vianočný program a tvorivé dielničky, ktoré pripravili p. učiteľky s deťmi v jednotlivých triedach:

13.12. o 15.15 (št) v triede Kuriatok,  14.12. o 15.15 (pi) v triede Veveričiek, 17.12. o 15.15 (po) v triede Lienok18.12. o 15.15 (ut) v triede Motýlikov

Stránky