Aktuality a oznamy

02.02.2019

Prosíme rodičov, aby deti prihlásené na kurz korčuľovania aj neprihlásené deti z tried Veveričky a Motýle privádzali v dni konania výcviku do MŠ do 8.00. Do ruksaku zbaľte veci podľa záväznej prihlášky (korčule, prilba, tvrdé rukavice, podľa uváženia rodičov chrániče). Pitie pre deti je zabezpečené zo strany škôlky. Ďakujeme a tešíme sa na športovú zábavu s deťmi!

02.02.2019

Malé Hviezdičky z tried Lienočky, Veveričky a Motýliky tancovali s veľkou radosťou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenie! 

20.01.2019

 

Od 1.1. 2019 v zmysle platnej legislatívy platba za stravné pre predškolákov bude vo výške 0.41 EUR/deň pri celodennej strave a 0.06 EUR/deň pri poldennej strave.

19.01.2019

Novoročná-trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole, doobeda, za účasti pána kaplána, detí a zamestnancov. Termín upresníme.

 

19.01.2019

Milí rodičia, 5.2. a 12.2. sa bude konať depistáž (screening školskej zrelosti) predškolákov zabezpečený Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3. Do 28.1. treba vypísať a p. triednym učiteľkám v tr. Motýle odovzdať Súhlas so spracovaním osobných údajov a priložené tlačivo. Ďakujeme. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime.

13.01.2019

Vo štvrtok 31.1. tanečný krúžok Hviezdička srdečne pozýva rodičov a starých rodičov detí z tried Lienočky, Veveričky a Motýle, ktoré sa od septembra každý štvrtok stretávali a cvičili pri hudbe a vlastnom speve, na otvorenú hodinu v triede Veveričíek. Lienočky o 15.15h. Veveričky a Motýle o 16.00h.

13.01.2019

Kurz korčuľovania pre prihlásené deti z tried Veveričiek a Motýlikov sa uskutoční na zimnom štadióne v Lamači v dňoch 4. - 22. februára v čase 9.45-10.45 v počte 10 výukových hodín (pondelok, streda, piatok), v jeden deň bude dvojhodinovka. Cenu kurzu 60 EUR je treba uhradiť v termíne od 28.1. do 31.1.2019 u triednych p. učiteliek.

13.01.2019

SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT- január, február

13.01.2019

Naša materská škola získala  v jesennom grantovom programe  Magistrátu hlavného mesta Bratislavy finančnú dotáciu vo výške 500 € na projekt : „Pozrite sa, čo už dokážem!“ Tento náš projekt je zameraný na výtvarné a tanečné aktivity.
Počas prvých  4 mesiacov školského roka 2018/2019 sa deti našej škôlky vďaka usilovným učiteľkám a lektorkám zapojili do 5 výtvarných súťaží a v troch z nich boli ocenení odbornou porotou. Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa do súťaží zapojili. 

20.12.2018

• Rodina je najlepším prostredím pre návyk „štedrosti“. Práve tam by sme mali poskytnúť deťom príležitosť k dávaniu a k deleniu sa, hoci aj s malými vecami. Spolunažívanie v rodine ponúka veľa príležitostí pre dieťa, aby bolo štedré k rodičom, súrodencom, k starým rodičom, k bratrancom a sesterniciam.
• Odmala má dieťa vrodenú predispozíciu byť veľkorysý, slúžiť a pomáhať. Je potrebné  usmerňovať tento prirodzený sklon k objaveniu potreby byť veľkorysý a k radosti, ktorú  pri tom pociťuje.
• Malé povinnosti pomáhajú pri výchove k štedrosti a zodpovednosti.

 

Stránky