Aktuality a oznamy

11.10.2017

V rámci Mesiaca úcty k starším srdečne pozývame starých rodičov detí z tried Veveričky a Motýliky na pilotné vystúpenie detí s krátkym programom a tvorivé dielničky. 

10.10.2017

Prosíme, aby deti s rodičmi doma vytvorili šarkanov (nemusia byť schopné lietať) a odovzdali ich triednym p. učiteľkám od 16.10 do 20.10. Od 20.10. do 3.11. budú dielka vystavené vo vstupnej hale MŠ pre radosť všetkých. Každé dieťa dostane odmenu. Tešíme sa na nápady! :)

06.10.2017

Prosíme rodičov, aby po chorobe dieťaťa vždy odovzdali pani tr. učiteľke "Prehlásenie o bezinfekčnosti" (k dispozícii vytlačené v šatni pri každej z tried, stačí vyplniť). Pri dlhšie trvajúcej chorobe prosíme navyše aj potvrdenie od detského lekára, tak ako doteraz (viď vyjadrenie príslušných úradov k otázke nevydávania potvrdení zo strany pediatrov po 1.9.2017).

05.10.2017
Začiatok krúžkovej činnosti
Oboznamovanie, anglický jazyk hrou: pondelky a stredy poobede   (1.hodina 2.10.)
Spevácky krúžok: utorok – nepárny týždeň poobede (1.hodina 3.10.)
Ľudovienka: štvrtok poobede (1.hodina 5.10.)
Predškolák: streda (1.hodina 11.10.)
04.10.2017
Do našej MŠ prišiel rytier Gaston so svojou hradnou pani Helen, aby naučili deti ako sa kedysi žilo na hrade i v podhradí.
 
 
04.10.2017

(Klikni na nadpis pre zobrazenie celého článku.) Prosíme rodičov a deti, aby v dňoch od 5.10. do 10.10. priniesli plody jesene zo záhrady a prírody (tekvice, gaštany, šišky, šípky, atď) na výzdobu vstupnej haly MŠ.

04.10.2017

Prinesené stlačené PET fľaše a "tetrapaky" (obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, atď), prosíme, ukladajte v plastových taškách do vaničiek v umyvárkach pri jednotlivých triedach. Ďakujeme!

28.09.2017
Rozpis termínov rodičovských združení pre jednotlivé triedy:
 

3.10. 2017 (utorok) 17.00 Lienky        

4.10. 2017 (streda) 17.00 Kuriatka

5.10. 2017 (štvrtok) 17.00 Motýliky     

9.10. 2017 (pondelok) 17.00 Veveričky

 
 
Tešíme sa na Vás!
 
 
28.09.2017

V októbri pre prihlásené deti z tried Lienky, Veveričky a Motýliky začína krúžková činnosť. Zoznamovanie sa s anglickým jazykom začína v pondelok 2.10. a krúžok Ľudovienka začína vo štvrtok 5.10.

28.09.2017

Pre deti, rodičov a priateľov MŠ sme pripravili poobedie so Zdravkom: deti a rodičia si zacvičili, deti nazbierali pečiatky na stanovištiach, vysúťažili odmeny a spoločne s rodičmi si oddýchli pri stole s dobrotami, ktoré pripravili zamestnanci MŠ a rodičia. Ale predovšetkým sa dobre zahrali :-) (Klikni na nadpis pre zobrazenie všetkých obrázkov.)

 

Stránky