Aktuality a oznamy

04.03.2018

13.3. dopoludnia sa bude konať návšteva predškolákov z tried Motýlikov a Veveričiek v Základnej škole na Nejedlého ul.

14.3. predškoláci navštívia Základnú školu na Beňovského ul.

 

04.03.2018

12.3.-16.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 8. ročník „Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si deti pripravia primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke (Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov.) 

04.03.2018
1.3. od 15.00h do 17.00h konzultácia pre rodičov detí - predškolákov, podľa zápisu rodičov do tabuľky s konkrétnym časom (bez poplatku).
 
5.3.-9.3. jarné prázdniny, obmedzená prevádzka pre prihlásené deti. Prosíme rodičov, aby nahlásili  prítomnosť – neprítomnosť dieťaťa v príslušnej triede. V prevádzke bude trieda Kuriatok a Motýlikov, deti budú spojené.
 
12.3. dopoludnia, v dvoch skupinách interaktívny projekt „Ako vzniká kniha“ v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá.
14.02.2018

Od štvrtka 15.2.2018 začína nový cyklus Ľudovienky pre prihlásené deti z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov.

.

08.02.2018

Ďakujeme deťom a lektorke Aničke za krásne vystúpenie!

Pozrite si aj fotoalbum.

08.02.2018

Deti z tried Lienočky a Veveričky dnes vystúpia o 15.30 hod.

Motýliky o 16.10 hod.

07.02.2018

Depistáž preškolákov bude prebiehať v našej CMŠ pre prihlásené deti v troch skupinách a to v dňoch 12.2, 15.2. a 27.2. 2018. Rozpis zadelenia detí do jednotlivých skupín: 

07.02.2018

Pozývame rodičov na triedne rodičovské združenie triedy Veveričiek (bez účasti detí), ktoré sa bude konať dňa 21.02.2018 – streda o 16:15h. Stretnutie rodičov sme mali pripravené na 13.2.2018, ale z dôvodu chorobnosti v triede Veveričiek je preložené na hore uvedený termín. Ďakujeme.

04.02.2018

Vo štvrtok 8.2. pozývame rodičov detí z tried Lienočiek, Veveričiek a Motýlikov, ktoré navštevujú krúžok Ľudovienka, na výstupenie. Milí rodičia, prosíme, sledujte oznamy kvôli prípadným zmenám. 

Lienočky vystúpia o 15.00 hod.
Veveričky o 15.35 hod.
Motýliky o 16.10 hod.
 
02.02.2018

5.2. – 26.2. pondelky, stredy a piatky od 9.45h do 10.45h prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač. Pre prihlásené deti z tried Motýliky a Veveričky. (Hradené individuálne rodičmi). 

Stránky