Aktuality a oznamy

07.03.2019

Od 4.3. do 5.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí a starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu!

 

07.03.2019

Projekt Spoločná cesta k rastu (výchova k čnostiam) je zameraný na deti, ktoré navštevujú materské a základné školy, ich rodičov a zamestnancov týchto škôl. V pondelok 4.3. sme sa stretli v triede Lienočiek a s lektorkou sa porozprávali o statočnosti - čo to je, ako o nej hovoriť s deťmi a ako sa v nej cvičiť (pár poznámok je v prílohe). Dovidenia na ďalšom stretnutí :-)

03.03.2019

Pozývame rodičov na metodické stretnutie k tejto čnosti 4.3. o 16.30 v triede Lienok.

* Ak deti nevedieme vo výchove k premáhaniu sa, môžu veľmi ľahko padnúť do zlozvyku, ktorým je „stále sa na niečo sťažovať“. Ak nechceme, aby dieťa stále za niečo fňukalo, nemôžeme mu neustále ustupovať.
* Sila premáhania sa je základom všetkých ostatných čností.
*  Dieťa je dobré už od malička viesť k striedmosti a skromnosti. Tak sa naučí byť šťastné a spokojné aj s málom, čo má a vie byť za to vďačné.

02.03.2019

4.3. o 10.30  Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

02.03.2019

Deti zo všetkých tried sa tešia z nových veselých umyvární a šatňových skriniek. Renovácia prebiehala s Božou pomocou postupne od prázdnin. Nové skrinky do šatní Kuriatok a Lienočiek uhradilo Združenie rodičov a priateľov CMŠ. Srdečne ďakujeme!

 

02.03.2019

Deti z tried Veveričky a Motýle si zdokonalili techniku korčuľovania na ľade na kurze zabezpečenom školou Korčulkovo (na zimnom štadióne ICE Arena Lamač). Okrem diplomov si malí športovci odniesli aj chuť ďalej korčuľovať a trénovať.

02.03.2019

Ineraktívnym hudobným programom "Po stopách hudby" 19.2. previedol rytier Gaston de Camargue všetky deti v našej MŠ rôznymi obdobiami dejín hudby, počnúc dobou kamennou. Spolu sme si zaspievali a zahrali na rôzne hudobné nástroje, od paličiek až po gitaru. Získali sme ďalšie zážitky zo sveta hudby. Ďakujeme! 

02.03.2019

Veveričky a Motýle ďakujú Matúšovi Kozlovskému, držiteľovi zlatej a bronzovej medaily z Majstrovstiev Európy 2016 v Cross triatlone, za návštevu v našej MŠ! Mladý športovec prišiel 20.2.2019 na krátku besedu s deťmi, počas ktorej si všetci väčšmi uvedomovali, že podobné úspechy možno dosahovať od raného detstva poslušnosťou voči rodičom a trénerom, pravidelným, vytrvalým, cieľavedomým, húževnatým tréningom, správnou životosprávou a veľkou láskou k športovaniu. K tomu chcel Matúš zároveň každého podnietiť. Vďaka za inšpiráciu a veľa úspechov, Matúš!

07.02.2019

V utorok 12.2. deti zo všetkých tried čaká FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! Milé deti, ráno príďte oblečené v maskách do tried. Bude doobedná zábava, občerstvenie, súťaže aj promenáda v maskách!

 

07.02.2019

4.2. – 22.2. v pondelky, stredy a piatky od 9.45 do 10.45 prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti. (Hradené individuálne rodičmi.) Dňa 22.2. v piatok sa bude konať posledná dvojhodinovka korčuľovania, môžu sa zúčastniť aj rodičia.

 

Stránky