Aktuality a oznamy

08.05.2018

14.-16.5. vždy o 15.15 hod. program pri príležitosti Dňa mamičiek. Srdečne pozývame všetky mamičky - v programe vystúpia Vaše deti. 

 

 

04.05.2018

Trvanlivé potraviny zbierame do škatule, ktorá je umiestnená vo vstupnej hale MŠ. Potraviny poputujú sociálne slabým rodinám, ktoré zároveň navštevujú program zvyšovania finančnej gramotnosti. Projekt zastrešujú bratia kapucíni.

04.05.2018

Deti si s radosťou a s pomocou pani učiteliek pripravili program pri príležitosti Dňa mamičiek. Srdečne pozývame všetky mamičky do našej MŠ. Termíny besiedok v jednotlivých triedach:

Motýliky - pondelok 14.5. o 15.15 hod.
Kuriatka a Veveričky - utorok 15.5. o 15.15 hod.
                             Lienočky - streda 16.5. o 15.15 hod.

 

27.04.2018

Na sv. omši, ktorú slúžil pán biskup Haľko, a za prítomnosti nášho dúbravského pána farára Bederku, spievali deti z našej materskej školy a speváckeho krúžku "Kvietky". Veľmi príjemné a úprimné stretnutie zakončilo agapé v pastoračnej miestnosti. Ďakujeme deťom, hudobnému doprovodu, pani učiteľke Ivetke Barokovej, pani kuchárkam a všetkým zamestnancom, rodičom a priateľom MŠ za prípravu a podporu! Stretneme sa na slávnosti sv. Gianny zasa o rok.

26.04.2018

Profesionálni výtvarníci na prácach hodnotili farebnosť, techniku a grafické tvary. Súťaž vyhlásilo dúbravské Centrum voľného času Klokan. Gratulujeme našim malým veľkým umelcom a želáme im, aby mali aj naďalej radosť z tvorenia.

26.04.2018

Na prelome februára a marca v našej MŠ prebehla inšpekcia. Závery boli doručené vedeniu MŠ a tešíme sa, že podľa odbornej správy 1. "Stav a úroveň učenia sa boli na dobrej úrovni", 2. "Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni" a 3. "Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni". Budeme sa snažiť aj naďalej, aby deti a zamestnanci boli v našej materskej škole spokojní. Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ sa podporu! 

14.04.2018

Ďakujeme všetkým malým aj veľkým pomocníkom! Viac v albume na našom Facebooku.

06.04.2018

10.4. sa bude konať Deň otvorených dverí v našej MŠ od 8.30h do 10.00h popoludní od 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu. 25.4. sa bude konať zápis do materskej školy, v čase od 7.30h do 16.00h v riaditeľni MŠ.

06.04.2018

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti. 

Stránky