Aktuality a oznamy

02.03.2019

Deti z tried Veveričky a Motýle si zdokonalili techniku korčuľovania na ľade na kurze zabezpečenom školou Korčulkovo (na zimnom štadióne ICE Arena Lamač). Okrem diplomov si malí športovci odniesli aj chuť ďalej korčuľovať a trénovať.

02.03.2019

Ineraktívnym hudobným programom "Po stopách hudby" 19.2. previedol rytier Gaston de Camargue všetky deti v našej MŠ rôznymi obdobiami dejín hudby, počnúc dobou kamennou. Spolu sme si zaspievali a zahrali na rôzne hudobné nástroje, od paličiek až po gitaru. Získali sme ďalšie zážitky zo sveta hudby. Ďakujeme! 

02.03.2019

Veveričky a Motýle ďakujú Matúšovi Kozlovskému, držiteľovi zlatej a bronzovej medaily z Majstrovstiev Európy 2016 v Cross triatlone, za návštevu v našej MŠ! Mladý športovec prišiel 20.2.2019 na krátku besedu s deťmi, počas ktorej si všetci väčšmi uvedomovali, že podobné úspechy možno dosahovať od raného detstva poslušnosťou voči rodičom a trénerom, pravidelným, vytrvalým, cieľavedomým, húževnatým tréningom, správnou životosprávou a veľkou láskou k športovaniu. K tomu chcel Matúš zároveň každého podnietiť. Vďaka za inšpiráciu a veľa úspechov, Matúš!

07.02.2019

V utorok 12.2. deti zo všetkých tried čaká FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! Milé deti, ráno príďte oblečené v maskách do tried. Bude doobedná zábava, občerstvenie, súťaže aj promenáda v maskách!

 

07.02.2019

4.2. – 22.2. v pondelky, stredy a piatky od 9.45 do 10.45 prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti. (Hradené individuálne rodičmi.) Dňa 22.2. v piatok sa bude konať posledná dvojhodinovka korčuľovania, môžu sa zúčastniť aj rodičia.

 

02.02.2019

Prosíme rodičov, aby deti prihlásené na kurz korčuľovania aj neprihlásené deti z tried Veveričky a Motýle privádzali v dni konania výcviku do MŠ do 8.00. Do ruksaku zbaľte veci podľa záväznej prihlášky (korčule, prilba, tvrdé rukavice, podľa uváženia rodičov chrániče). Pitie pre deti je zabezpečené zo strany škôlky. Ďakujeme a tešíme sa na športovú zábavu s deťmi!

02.02.2019

Malé Hviezdičky z tried Lienočky, Veveričky a Motýliky tancovali s veľkou radosťou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenie! 

20.01.2019

 

Od 1.1. 2019 v zmysle platnej legislatívy platba za stravné pre predškolákov bude vo výške 0.41 EUR/deň pri celodennej strave a 0.06 EUR/deň pri poldennej strave.

19.01.2019

Novoročná-trojkráľová posviacka v cirkevnej materskej škole, doobeda, za účasti pána kaplána, detí a zamestnancov. Termín upresníme.

 

19.01.2019

Milí rodičia, 5.2. a 12.2. sa bude konať depistáž (screening školskej zrelosti) predškolákov zabezpečený Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3. Do 28.1. treba vypísať a p. triednym učiteľkám v tr. Motýle odovzdať Súhlas so spracovaním osobných údajov a priložené tlačivo. Ďakujeme. Konzultácie s rodičmi prebehnú v MŠ, termín oznámime.

Stránky