Aktuality a oznamy

18.10.2013

V stredu 23.10.2013 ráno nás čaká bezplatné fotografovanie detí na menovky, ktoré použijeme na skrinky v šatniach, vešiačiky v umyvárni a postieľky v spálni. 

14.10.2013

Od 21. do 25.októbra prilietajú do našej materskej školy "ŠARKANY", ktoré deti zhotovia doma v spolupráci s rodičmi alebo súrodencami. Každý doma vyrobený šarkan bude odmenený, aj keď nepoletí :)

Tešíme sa na Vašich šarkanov!

03.09.2013

Vážení rodičia, pozývam Vás na spoločné stretnutie rodičov dňa 11.09.2013 o 17.00h v MŠ. Vaša účasť na stretnutí je potrebná z dôvodu  oboznámenia Vás s informáciami, odsúhlasení legislatívnych materiálov dôležitých pre chod MŠ v školskom roku 2013/2014. Účasť na stretnutí si prosím zabezpečte bez detí . Ďakujem riaditeľka MŠ

03.09.2013

03.09.2013

Vážení rodičia, aj tento školský rok po viacročnej spolupráci s jazykovou školou PRIMA,  ponúkame pre deti z tried Veveričiek a Motýľov, krúžok anglického jazyka, v ktorom hravou  formou piesňami, básňami, dramatizáciou rozprávok, oboznamuje lektor jazykovej školy PRIMA, deti v anglickom jazyku. Poplatok za prvý polrok je 40 Eur vrátane učebného materiálu. Na záver šk. roka sa deti prezentujú ukážkovou hodinou pre rodičov,verejnosť.

03.09.2013

Vážení rodičia, v prílohe si prosím prečítajte informáciu o depistáži a logopedickom krúžku, vedeného logopédom Inštitútu detskej reči "Šikovný jazýček". Prihlášku si vyžiadajte u tr. učiteľky. Informácie nájdete aj na nástenke pri klávíri vo vstupnej hale MŠ. Ďakujem, riaditeľka MŠ.

 

28.08.2013
Školský rok 2013/2014 v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej začína v pondelok 02.09.2013 o 6.30. Zamestnanci pripravili pre deti nové hry, piesne, zážitky, ktorými sa budú snažiť spríjemniť a obohatiť pobyt detí v MŠ a pomôcť tak k ľahšej adaptácii dieťaťa, ale i k
18.02.2013

Stránky