Aktuality a oznamy

16.01.2014

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2014/2015

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, podľa §3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2014/2015.

16.01.2014

Na našej stránke sme pridali v menu pod záložku Tipy pre rodičov odkaz Predškoláci. Informácie sme čerpali zo stránky rodinka.sk, kde nájdete dôležité informácie týkajúce sa zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.

16.01.2014

V piatok 17.januára 2014 dopoludnia požehná pán farár Mgr. Miroslav Bederka a pán kaplán Mgr. Janko Kliment, počas trojkráľovej koledy, jednotlivé triedy a ostatné priestory Cirkevnej materskej školy G.B. Mollovej. V triedach bude požehnávanie sprevádzať spev vianočných kolied v podaní detí materskej školy.

09.01.2014

15.1.2014 (streda) o 16.30 hod. - Rodičovské združenie len pre rodičov všetkých PREDŠKOLÁKOV z tried Motýľov a Veveričiek

09.01.2014

V dňoch 13.1.2014 (pondelok) a 15.1.2014 (streda) od 8.00 hod. - Depistáž detí pred vstupom do základnej školy.

07.01.2014

Na stránkach nájdete predbežný program našej MŠ na najbližie mesiace. Program sa môže meniť, priebežne budú upresnené niektoré termíny. Všetko podstatné nájdete na nástenkách v MŠ a na stránke CMŠ v záložke Kalendár aktivít.

23.12.2013

Požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou z narodenia Pána a milostiplný nový rok 2014 praje kolektív zamestnancov CMŠ G. B. Mollovej

04.12.2013

V čase vianočných prázdnin 21.decembra 2013 (sobota) - 7.januára 2014 (utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená.
Posledný deň prevádzky CMŠ pred vianočnými prázdninami je piatok 20.decembra 2013.
Nástup do CMŠ po vianočných sviatkoch v novom roku bude v stredu 8.januára 2014.

04.12.2013

Deviatnik v materskej škole začíname od 12.12.2013 do 20.12.2013 o 16.00 hod. v triede Lienok.
Pozývame všetky rodiny na spoločné stretnutie, aby sme sa stíšením v Adventnom čase, pripravili na príchod Božieho dieťaťa. 

04.12.2013

11.12.2013 o 15:30 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Kuriatok a Lienok, za účasti rodičov. Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.
12.12.2013 o 15:30 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Veveričiek a Motýľov, za účasti rodičov. Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.

Stránky