Aktuality a oznamy

11.03.2019

Viac informácií nájdete v ozname nižšie a u p.učiteliek.

11.03.2019

V sobotu 30.3. nás, milé deti a rodičia, čaká jarná brigáda. Spoločne skrášlime školský dvor a pochutnáme si na občerstvení, ktoré pripravia naše pani kuchárky a mamičky :-) Prosíme, prineste si vlastné pracovné náradie (hrable, metly). Tešíme sa na spoločné dielo!

 

11.03.2019

Milé deti, rodičia a priatelia našej MŠ, v pôstnom období Vás srdečne pozývame na každoročnú krížovú cestu do Marianky. Spomalíme krok a stíšime sa s pátrom Faustýnom. Stretneme sa v sobotu 23.3. o 9.00 v Marianke pri parkovisku (v údolí).

11.03.2019

V utorok 12.3. a vo štvrtok 14.3. v čase od 10.45 do 11.45 deti z triedy Motýliky navštívia keramický ateliér "Čakanka", kde si vyrobia darček. Deti budú rozdelené do dvoch skupín. (autor foto: Atliér Čakanka)

07.03.2019

18.3.-22.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 9. ročník „Povieme si básničku“. V spolupráci s rodičmi si deti do triedneho kola pripravia primeranú báseň alebo prózu. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Tri deti z každej triedy sa stretnú v školskom kole 1.4.2019 pred porotou zloženou z rodičov a p. učiteľky.

07.03.2019

Od 4.3. do 5.4. prebieha zber plastov a tetrapakov, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí a starostlivosť o životné prostredie. Prinesené plasty môžete odkladať do sprchových vaničiek pri triedach na toaletách. Ďakujeme za spoluprácu!

 

07.03.2019

Projekt Spoločná cesta k rastu (výchova k čnostiam) je zameraný na deti, ktoré navštevujú materské a základné školy, ich rodičov a zamestnancov týchto škôl. V pondelok 4.3. sme sa stretli v triede Lienočiek a s lektorkou sa porozprávali o statočnosti - čo to je, ako o nej hovoriť s deťmi a ako sa v nej cvičiť (pár poznámok je v prílohe). Dovidenia na ďalšom stretnutí :-)

03.03.2019

Pozývame rodičov na metodické stretnutie k tejto čnosti 4.3. o 16.30 v triede Lienok.

* Ak deti nevedieme vo výchove k premáhaniu sa, môžu veľmi ľahko padnúť do zlozvyku, ktorým je „stále sa na niečo sťažovať“. Ak nechceme, aby dieťa stále za niečo fňukalo, nemôžeme mu neustále ustupovať.
* Sila premáhania sa je základom všetkých ostatných čností.
*  Dieťa je dobré už od malička viesť k striedmosti a skromnosti. Tak sa naučí byť šťastné a spokojné aj s málom, čo má a vie byť za to vďačné.

02.03.2019

4.3. o 10.30  Motýliky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

 

 

02.03.2019

Deti zo všetkých tried sa tešia z nových veselých umyvární a šatňových skriniek. Renovácia prebiehala s Božou pomocou postupne od prázdnin. Nové skrinky do šatní Kuriatok a Lienočiek uhradilo Združenie rodičov a priateľov CMŠ. Srdečne ďakujeme!

 

Stránky