Aktuality a oznamy

27.04.2018

Na sv. omši, ktorú slúžil pán biskup Haľko, a za prítomnosti nášho dúbravského pána farára Bederku, spievali deti z našej materskej školy a speváckeho krúžku "Kvietky". Veľmi príjemné a úprimné stretnutie zakončilo agapé v pastoračnej miestnosti. Ďakujeme deťom, hudobnému doprovodu, pani učiteľke Ivetke Barokovej, pani kuchárkam a všetkým zamestnancom, rodičom a priateľom MŠ za prípravu a podporu! Stretneme sa na slávnosti sv. Gianny zasa o rok.

26.04.2018

Profesionálni výtvarníci na prácach hodnotili farebnosť, techniku a grafické tvary. Súťaž vyhlásilo dúbravské Centrum voľného času Klokan. Gratulujeme našim malým veľkým umelcom a želáme im, aby mali aj naďalej radosť z tvorenia.

26.04.2018

Na prelome februára a marca v našej MŠ prebehla inšpekcia. Závery boli doručené vedeniu MŠ a tešíme sa, že podľa odbornej správy 1. "Stav a úroveň učenia sa boli na dobrej úrovni", 2. "Riadenie bolo na veľmi dobrej úrovni" a 3. "Podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni". Budeme sa snažiť aj naďalej, aby deti a zamestnanci boli v našej materskej škole spokojní. Ďakujeme rodičom a priateľom MŠ sa podporu! 

14.04.2018

Ďakujeme všetkým malým aj veľkým pomocníkom! Viac v albume na našom Facebooku.

06.04.2018

10.4. sa bude konať Deň otvorených dverí v našej MŠ od 8.30h do 10.00h popoludní od 14.45 do 16.00h. Pozývame záujemcov a priaznivcov našej MŠ na návštevu. 25.4. sa bude konať zápis do materskej školy, v čase od 7.30h do 16.00h v riaditeľni MŠ.

06.04.2018

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!! Každé dieťa, ktoré dovŕši do 30.08.2018 6 rokov, je zákonný zástupca povinný zapísať do ZŠ. (Klikni na nadpis pre zobrazenie celého programu.)

5.4. od 9.00h, preventívne vyšetrenie zraku v spolupráci s Úniou nevidiacich, pre prihlásené deti. 

25.03.2018

Prevádzka cirkevnej materskej školy

bude prerušená od 29.03.2018 (štvrtok) do 03.04.2018 (utorok).

CMŠ bude v prevádzke od stredy 04.04.2018.

 

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, 

nádej Bielej soboty a víťazstvo

24.03.2018

Foto z ďalších našich aktivít nájdete na Facebooku.

Stránky