Aktuality a oznamy

30.03.2019

V Cirkevnej materskej škole
Gianny Berettovej Mollovej bude p
rerušená prevádzka v čase veľkonočných sviatkov od štvrtka 18.4. 2019 do utorka 23.4.2019.

Nástup do CMŠ bude v stredu 24.4.2019.

30.03.2019

Prebiehajú povinné zápisy detí do základnej školy!!!

2.4. Deň otvorených dverí v našej MŠ dopoludnia od 8.30h do 10.00h a popoludní od 14.45h do 15.45h.

 

 

23.03.2019

Vo štvrtok 11.4. v dopoludňajších hodinách (od 9.55 hod.) deti z triedy Motýle navštívia kamarátov prváčikov na ZŠ Nejedlého. Zároveň dopoludnia vo všetkých triedach prebehne každoročné fotografovanie. 

22.03.2019

V utorok 2.4. sa v našej MŠ bude konať Deň otvorených dverí. Srdečne pozývame na návštevu deti a ich rodičov so záujmom o prijatie do našej MŠ v šk. roku 2019/2020 dopoludnia v čase 8.30-10.00 a popoludní v čase 14.45-15.45.

20.03.2019

VÁŽENÍ  RODIČIA,

oznamujeme Vám, že žiadosti do MŠ na školský rok 2019/20 prijímame 14. mája 2019 v čase od 9.30 h do 16.30 h v CMŠ Gianny Berettovej Mollovej v Bratislave (viac informácií po rozkliknutí článku). 

11.03.2019

Viac informácií nájdete v ozname nižšie a u p.učiteliek.

11.03.2019

V sobotu 30.3. nás, milé deti a rodičia, čaká jarná brigáda. Spoločne skrášlime školský dvor a pochutnáme si na občerstvení, ktoré pripravia naše pani kuchárky a mamičky :-) Prosíme, prineste si vlastné pracovné náradie (hrable, metly). Tešíme sa na spoločné dielo!

 

11.03.2019

Milé deti, rodičia a priatelia našej MŠ, v pôstnom období Vás srdečne pozývame na každoročnú krížovú cestu do Marianky. Spomalíme krok a stíšime sa s pátrom Faustýnom. Stretneme sa v sobotu 23.3. o 9.00 v Marianke pri parkovisku (v údolí).

11.03.2019

V utorok 12.3. a vo štvrtok 14.3. v čase od 10.45 do 11.45 deti z triedy Motýliky navštívia keramický ateliér "Čakanka", kde si vyrobia darček. Deti budú rozdelené do dvoch skupín. (autor foto: Atliér Čakanka)

07.03.2019

18.3.-22.3. prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 9. ročník „Povieme si básničku“. V spolupráci s rodičmi si deti do triedneho kola pripravia primeranú báseň alebo prózu. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Tri deti z každej triedy sa stretnú v školskom kole 1.4.2019 pred porotou zloženou z rodičov a p. učiteľky.

Stránky