Aktuality a oznamy

18.02.2014

Aktuálne 2% z vašej dane,opäť sa blíži čas Vášho rozhodnutia, preto Vás chceme osloviť a úprimne požiadať o Vašu pomoc, poukázaním sumy vo výške 2% - 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.Z.

15.02.2014

Z dôvodu jarných prázdnin, čerpania dovoleniek zamestnancov, sa upravuje organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ v čase od 24.02.2014 do 28.02.2014.
Prevádzka MŠ pre deti zamestnaných rodičov bude v zúženom režime, v zmiešaných skupinách. Prosím rodičov, aby nahlásili záujem o zabezpečenie pobytu dieťaťa v MŠ v čase jarných prázdnin triednym učiteľkám.
Deti, ktorých mamičky, oteckovia sú na MD/RD, materskú školu počas jarných prázdnin nenavštevujú.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

15.02.2014

Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí (pripravenosti na zaškolenie)

Vážení rodičia,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, poskytuje možnosť posúdenia školskej spôsobilosti predškolákov. V prípade, že máte  záujem o túto službu, môžete si telefonicky dohodnúť termín na telefónnom čísle 02/6446 1467, alebo 02/6428 8090,  klapka 11 (prijímacia kancelária). Telefonicky nás môžete kontaktovať od  polovice februára 2014. Vyšetrenia sa budú realizovať najmä v období od začiatku marca 2014 do polovice apríla 2014.

15.02.2014

Informácia pre rodičov

V súvislosti s § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na

dieťaťa v znení neskorších predpisov od 1. februára 2014 začne byť aktuálna novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá zavádza novú oznamovaciu povinnosť pre rodičov niektorých detí.

04.02.2014

Dňa 18.2.2014 pozývame priateľov a rodičov, ktorí majú záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v duchu katolíckeho náboženstva a uvažujú umiestniť dieťa v našej CMŠ alebo chcú iba nazrieť na edukačný proces, na Deň otvorených dverí”

23.01.2014

6.2.2014 dopoludnia Hurá, hurá, je tu bál, FAŠIANGOVÝ KARNEVAL! v našej škôlke. Vstup do triedy len v maskách!!! A príde aj Šašo Maroš :)

18.01.2014

Dňa 27.1.2014 v pondelok dopoludnia, deti z triedy Motýľov a Veveričiek (predškoláci) navštívia kamarátov v Základnej škole sv. Františka z Asissi, aby zažili pred svojim nástupom do základnej školy, aké je to byť žiakom. Počas vyučovania na dvoch vyučovacích hodinách sa interaktívne zapoja a spolu so žiakmi - prvákmi, budú plniť jednoduché žiacke úlohy.

18.01.2014

21.1.2014 v utorok dopoludnia, navštívia deti z triedy Motýľov a Veveričiek (predškoláci), kamarátov v Základnej škole Beňovského. Je to škola, s ktorou vzájomne rozvíjame priateľstvo, formou rôznych aktivít. Jednou z aktivít je i uvedená návšteva, aby si deti z našej školy, skúsili, aké to je byť na chvíľku, žiačikom prvej triedy.

16.01.2014

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2014/2015

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, podľa §3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2014/2015.

16.01.2014

Na našej stránke sme pridali v menu pod záložku Tipy pre rodičov odkaz Predškoláci. Informácie sme čerpali zo stránky rodinka.sk, kde nájdete dôležité informácie týkajúce sa zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ.

Stránky