Aktuality a oznamy

02.09.2014

Milí rodičia,
chceli by sme Vás upozorniť na zopár zmien, ktoré nastali v prevádzkovej dobe našej materskej školy.
Deti sa v CMŠ schádzajú od 6.30 do 8.00 hod. (prosíme rodičov, aby najneskôr do 8:15 opustili priestory MŠ, potom sa MŠ uzatvára).

01.09.2014

Školský rok 2014/2015 v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej začína v utorok 02.09.2014 o 6.30 hod. (prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli najneskôr do 8:00 a do 8:15 opustili priestory škôlky, potom sa škôlka uzatvára).

11.08.2014

Od 7.júla 2014 prebiehala v našej materskej škole výmena okien a hospodárskych dverí.
Od 12.8.2014 pokračujeme vo výmene zádveria a vstupných hliníkových dverí hlavného vchodu pre rodičov od pieskovísk.
Ďalej plánujeme upraviť vstup v hale – odkobercovanie a natiahnutie nivelačného povrchu a PVC.

23.07.2014

Od 28.7.2014 (pondelok) do 29.8.2014 (piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená z dôvodu letnej dovolenky zamestnancov. Začiatok nového školského roku 2014/2015 bude 2.9.2014 (utorok) od 6.30 h. 

 

07.07.2014

Od 7.júla 2014 sme začali v našej materskej škole s výmenou okien

30.06.2014

Od 1.7.2014 (utorok) do 25.7.2014 (piatok) bude prevádzka materskej školy zabezpečená na základe vopred nahláseného záujmu rodičov, uhradených poplatkov za stravu a čiastočnú úhradu na prevádzku v nižšom počte tried v upravenom čase od 7.00 do 16.30 hod. (letná prevádzka)

19.06.2014

24.6.2014 odjazd z MŠ o 8.15 hod. - Spoločný poldenný výlet do Marianky spojený so sv. omšou v Bazilike narodenia Panny Márie
Prineste si so sebou batôžtek s nápojom v malej plastovej fľaši, ovocím a sladkosťou (nie čokoládovou!). Autobus je hradený z príspevkov Združenia rodičov.

19.06.2014

19. 6.2013 o 15.30 hod. Slávnostná rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do ZŠ, spojená svystúpením pre rodičov a priateľov školy

15.06.2014

Folklórik – krúžok na ľudovú nôtu pre deti z triedy Kuriatok a Lienok
Plánované vystúpenie pre rodičov Folklórik:
1.skupina 17.6.2014 o 15.15 hod.
2.skupina 18.6.2014 o 15.15 hod.

04.06.2014

16.6.2014 o 16.00 hod. v triede Lienky -  informačné stretnutie rodičov detí, ktoré boli prijaté do našej MŠ a nastúpia do CMŠ v šk. roku 2014/2015

Stránky