Aktuality a oznamy

09.01.2014

15.1.2014 (streda) o 16.30 hod. - Rodičovské združenie len pre rodičov všetkých PREDŠKOLÁKOV z tried Motýľov a Veveričiek

09.01.2014

V dňoch 13.1.2014 (pondelok) a 15.1.2014 (streda) od 8.00 hod. - Depistáž detí pred vstupom do základnej školy.

07.01.2014

Na stránkach nájdete predbežný program našej MŠ na najbližie mesiace. Program sa môže meniť, priebežne budú upresnené niektoré termíny. Všetko podstatné nájdete na nástenkách v MŠ a na stránke CMŠ v záložke Kalendár aktivít.

23.12.2013

Požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom a radosťou z narodenia Pána a milostiplný nový rok 2014 praje kolektív zamestnancov CMŠ G. B. Mollovej

04.12.2013

V čase vianočných prázdnin 21.decembra 2013 (sobota) - 7.januára 2014 (utorok) bude prevádzka materskej školy prerušená.
Posledný deň prevádzky CMŠ pred vianočnými prázdninami je piatok 20.decembra 2013.
Nástup do CMŠ po vianočných sviatkoch v novom roku bude v stredu 8.januára 2014.

04.12.2013

Deviatnik v materskej škole začíname od 12.12.2013 do 20.12.2013 o 16.00 hod. v triede Lienok.
Pozývame všetky rodiny na spoločné stretnutie, aby sme sa stíšením v Adventnom čase, pripravili na príchod Božieho dieťaťa. 

04.12.2013

11.12.2013 o 15:30 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Kuriatok a Lienok, za účasti rodičov. Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.
12.12.2013 o 15:30 Vianočné vystúpenie detí v triedach  Veveričiek a Motýľov, za účasti rodičov. Po vystúpení pokračujú vianočné tvorivé dielničky s rodičmi.

04.12.2013

9.12.2013 o 9.30 hod. Zimný koncert s Miou v CMŠ - interaktívne, hudobné predstavenie pre deti (www.miapredeti.sk)

 

04.12.2013

5.12.2013 o 9.30 hod. v CMŠ pre deti zo všetkých tried - Divadelné predstavenie “Perla šťastia (Divadlo na vešiaku)

V dopoludňajších hodinách privítame v našej CMŠ Svätého Mikuláša.

26.11.2013

V utorok 26.11.2013 začíname s dlhodobým projektom "Pobyt v soľnej jaskyni" pre prihlásené deti z tried Kuriatok a Lienok. Vo štvrtok 28.11.2013 pre deti z tried Veveričiek a Motýľov.

Stránky