Aktuality a oznamy

26.09.2014

Cirkevná materská škola G.B. Mollovej v rámci projektu revitalizácie materskej školy „Naša škôlka v novom šate“ realizovala výmenu okien, žalúzií, pribudli nové sieťky na okná, bola urobená prestavba zádveria hlavného vstupného vchodu do MŠ. Celkové náklady dosiahli výšku 33-tisíc eur.

25.09.2014

Biblické príbehy - náboženská výchova v MŠ
Cieľom našej  snahy je priblížiť už deťom v MŠ biblické príbehy Starého a Nového zákona netradične, detsky, pôsobivou - zábavnou formou. Náplňou jednotlivých stretnutí bude množstvo pútavých hier, pesničiek, básničiek z kníh a ďalších materiálov. Krúžok je bezplatný.

24.09.2014

19.9.2014 a 26.9.2014 prebieha pre prihlásené deti - depistáž.
Logopedický skríning - orientačné vyšetrenie dieťaťa logopédom. Výsledné vyšetrenia budú prekonzultované s rodičmi po individuálnom e- mailovom oznámení logopédom rodičovi.
Predpokladaný začiatok konzultácií 26.09.2014 od 6.30  do 8.30 hod. v miestnosti MŠ - Šikovný jazýček na poschodí.

22.09.2014

FOLKLÓRIK - hudobno-pohybový krúžok na ľudovú nôtu – pre deti z tried Lienky a Veveričky
Budeme sa stretávať od 25.9.2014 do 4.12.2014 (t.j. 11 týždňov) každý štvrtok LIENKY od 15.30 do 16.00 hod, VEVERIČKY od 16.10 do 16.40 hod.

22.09.2014

Dňa 23.9.2014 (utorok) ideme s deťmi z tried Veveričky a Motýle do ZOO Bratislava. Prosíme rodičov, aby deťom nachystali ruksak, pitie v umelohmotnej fľaši, malú sladkosť, dobrú náladu a pršiplášť. Deti je potrebné doviesť do materskej školy do 8.00 hod. Doprava je zabezpečená objednaným autobusom.

17.09.2014

23.9.2014 o 9.00 hod. - S OLO zadarmo do ZOO - deti z tried Veveričky a Motýle. Každé dieťa donesie 10 prázdnych PET fliaš alebo tetrapakov. Doprava je zabezpečená objednaným autobusom, ktorý je hradený z príspevkov Združenia rodičov.

04.09.2014

V spolupráci so SCŠPP Inštitút detskej reči prebehne v priestoroch našej MŠ logopedický skríning - orientačné vyšetrenie dieťaťa logopédom. Skríning bude zameraný na hodnotenie úrovne vývinu reči (u malých detí do 3 - 4 rokov), na hodnotenie artikulácie (výslovnosti) u starších detí, v prípade potreby na obe oblasti.

02.09.2014

Vážení rodičia,
pozývame vás na plenárne stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční dňa 11.09.2014 o 16.30 hod. v triede MOTÝLE (prízemie vpravo). 
Program:  
1. Predstavenie zamestnancov, vedúcej ŠJ a informácie vedúcej ŠJ
2. Školský poriadok MŠ
3. Školský vzdelávací program
4. Plán aktivít školy na šk. rok 2014/2015

02.09.2014

Milí rodičia,
chceli by sme Vás upozorniť na zopár zmien, ktoré nastali v prevádzkovej dobe našej materskej školy.
Deti sa v CMŠ schádzajú od 6.30 do 8.00 hod. (prosíme rodičov, aby najneskôr do 8:15 opustili priestory MŠ, potom sa MŠ uzatvára).

01.09.2014

Školský rok 2014/2015 v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej začína v utorok 02.09.2014 o 6.30 hod. (prosíme rodičov, aby svoje deti priviedli najneskôr do 8:00 a do 8:15 opustili priestory škôlky, potom sa škôlka uzatvára).

Stránky