Aktuality a oznamy

20.03.2014

22.3.2014 (sobota) od 8.30 hod., školský dvor – Jarná brigáda – dobrovoľná akcia rodičov a priateľov našej materskej školy – obnova a montáž nových hracích prvkov na školskom dvore, šmirgľovanie vláčika, hrabanie lístia, skrášľovanie školského d

18.03.2014

19.03.2014 o 8.30 hod. - Fotografovanie detí - Fotografuje sa každé dieťa a to nezáväzne.
Vážení rodičia, to znamená: ak sa Vám ponuka zapáči, môžete si ju zakúpiť po jej dodaní. Ak nie, jednoducho fotky svojho dieťaťa vrátite. (fotí sa aj celá postava, oblečenie dávajú rodičia)
Cena sady je 10 EUR. Celá sada obsahuje:

13.03.2014

Oznámenie o zápise detí do materskej školy v školskom roku 2014/2015
Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, podľa §3 ods. 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., zverejňuje po prerokovaní so zriaďovateľom, pedagogickou radou a radou školy, oznámenie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2014/2015.

13.03.2014

„Povieme si básničku“ – 4.ročník recitácie poézie a prózy v CMŠ. Prosíme všetkých rodičov o spoluprácu pri nacvičení ľubovoľnej krátkej básne alebo prózy, vhodnej pre vek 3 – 6 rokov.
25.3.2014 prebehnú triedne kolá.

05.03.2014

V záložke KALENDÁR AKTIVÍT nájdete aktualizovaný a predbežný program na mesiace marec a apríl 2014. V závislosti od počasia sa môže program meniť.

18.02.2014

Aktuálne 2% z vašej dane,opäť sa blíži čas Vášho rozhodnutia, preto Vás chceme osloviť a úprimne požiadať o Vašu pomoc, poukázaním sumy vo výške 2% - 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.Z.

15.02.2014

Z dôvodu jarných prázdnin, čerpania dovoleniek zamestnancov, sa upravuje organizačné zabezpečenie prevádzky MŠ v čase od 24.02.2014 do 28.02.2014.
Prevádzka MŠ pre deti zamestnaných rodičov bude v zúženom režime, v zmiešaných skupinách. Prosím rodičov, aby nahlásili záujem o zabezpečenie pobytu dieťaťa v MŠ v čase jarných prázdnin triednym učiteľkám.
Deti, ktorých mamičky, oteckovia sú na MD/RD, materskú školu počas jarných prázdnin nenavštevujú.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

15.02.2014

Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí (pripravenosti na zaškolenie)

Vážení rodičia,

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, poskytuje možnosť posúdenia školskej spôsobilosti predškolákov. V prípade, že máte  záujem o túto službu, môžete si telefonicky dohodnúť termín na telefónnom čísle 02/6446 1467, alebo 02/6428 8090,  klapka 11 (prijímacia kancelária). Telefonicky nás môžete kontaktovať od  polovice februára 2014. Vyšetrenia sa budú realizovať najmä v období od začiatku marca 2014 do polovice apríla 2014.

15.02.2014

Informácia pre rodičov

V súvislosti s § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na

dieťaťa v znení neskorších predpisov od 1. februára 2014 začne byť aktuálna novela zákona o prídavku na dieťa, ktorá zavádza novú oznamovaciu povinnosť pre rodičov niektorých detí.

04.02.2014

Dňa 18.2.2014 pozývame priateľov a rodičov, ktorí majú záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v duchu katolíckeho náboženstva a uvažujú umiestniť dieťa v našej CMŠ alebo chcú iba nazrieť na edukačný proces, na Deň otvorených dverí”

Stránky